Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Utställning

Det forskande museet

Få en inblick i museets forskning genom högkvalitativa porträtt av våra forskare. Se föremål från museets samlingar och lär dig mer om vår forskande verksamhet.

Forskning på museet

Visste du att det bedrivs forskning här på museet? Naturhistoriska riksmuseet är en är en forskningsinstitution av världsklass – i över 200 år har vi samlat in föremål och data, bedrivit forskning om livet på jorden och delat kunskap.

150 medarbetare inom forskning- och samlingar

På vår forsknings- och samlingsavdelning arbetar ungefär 150 personer som forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen.

Ökad kunskap och handlingskraft

Museets mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till bevarandet av biologisk mångfald och en hållbar och ljus framtid.

I utställningen Det forskande museet får du träffa några av dem genom fotografen Johanna Hannos porträtt. Du får också se föremål från museets forskning och samlingar och en inblick i forskarnas och samlingspersonalens arbete genom korta filmer.

Välkommen att upptäcka ännu mer av oss!

Forskare i utställningen

Jörgen Langhof, geolog på enheten för geovetenskap

Jag arbetar med museets mineralsamling. Mineral kommer att spela en ännu större roll för att vi i framtiden ska kunna bygga upp ett hållbart och cirkulärt samhälle. En ökad kunskap om mineral och geologi är mycket viktigt i framtiden.

Jörgen Langhof. Foto: Johanna Hanno.

Linnea Cervin, marinbiolog på enheten för miljöforskning och -övervakning

Mitt jobb är att åldersbestämma sälar och tumlare. Åldern på djuren är en viktig pusselbit för att förstå om fortplantningen och hälsan hos marina däggdjur är påverkade. På så sätt kan vi bidra till att förvaltningen av Östersjön och de globala målen för friskare hav.

Linnea Cervin. Foto: Johanna Hanno