Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lediga jobb

Är du en av våra nya kollegor? Här hittar du alla våra lediga tjänster.

Titel
Anställningsform
Ansök senast

HR-partner till Naturhistoriska riksmuseet

Dina arbetsuppgifter kommer vara både varierande och utvecklande och ingen dag är den andra lik. Det är en roll som kräver både strategiskt tänkande och praktisk problemlösning. I första hand kommer du jobba nära vår största avdelning dvs. Avdelningen för forskning och samlingar. Här kommer du samverka med ca. 9 chefer och stödja dem i olika personalrelaterade frågor så som tex. rekryteringar, anställningsvillkor och andra bemanningsfrågor, arbetsrättsliga frågor och processer, rehabilitering och kollektivavtalsfrågor. Du kommer även att få bidra till att utveckla och implementera policys och riktlinjer. Vår myndighets arbetsmiljö består av kontorsmiljö men även av miljöer som hanterar t.ex. kemikalier, smittorisker och strålning, olika laboratoriemiljöer, tunga lyft och arbete i kylmiljöer. Ett speciellt och stort uppdrag blir därför att bidra till att på myndighetsnivå utveckla samordningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och implementera det webbaserade systemet för information om arbetsmiljö (IA).

HR-partner till Naturhistoriska riksmuseet

Dina arbetsuppgifter kommer vara både varierande och utvecklande och ingen dag är den andra lik. Det är en roll som kräver både strategiskt tänkande och praktisk problemlösning. I första hand kommer du jobba nära vår största avdelning dvs. Avdelningen för forskning och samlingar. Här kommer du samverka med ca. 9 chefer och stödja dem i olika personalrelaterade frågor så som tex. rekryteringar, anställningsvillkor och andra bemanningsfrågor, arbetsrättsliga frågor och processer, rehabilitering och kollektivavtalsfrågor. Du kommer även att få bidra till att utveckla och implementera policys och riktlinjer. Vår myndighets arbetsmiljö består av kontorsmiljö men även av miljöer som hanterar t.ex. kemikalier, smittorisker och strålning, olika laboratoriemiljöer, tunga lyft och arbete i kylmiljöer. Ett speciellt och stort uppdrag blir därför att bidra till att på myndighetsnivå utveckla samordningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet och implementera det webbaserade systemet för information om arbetsmiljö (IA).

Sista ansökningsdatum: 21 maj 2024

Anställningstyp: Tillsvidareanställning

Systemutvecklare DSN Evolution och Biodiversitet

NRM och SciLifeLab Data Centre söker en motiverad och kunnig systemutvecklare för att arbeta med tjänster mot forskningsprojekt inom evolution och biodiversitet, med placering på NRM i Stockholm. Som systemutvecklare i vårt team, bestående av data stewards, bioinformatiker och forskare, förväntas du delta i utvecklingen av datatjänster riktade mot forskarsamhället inom evolution och biodiversitet. Utvecklingsarbetet omfattar både backend- och frontend-uppgifter. Vi samarbetar med nationella och internationella infrastrukturer samt samhällsdrivna forskningsprojekt. Detta kräver tekniska lösningar för att hantera ofta mycket komplexa datauppsättningar, utvecklade i samordning med dataingenjörer och utvecklare på andra organisationer. Lösningar för metadatahantering och standardisering är av särskild betydelse, liksom integration med olika datakällor, såsom miljö- eller biologisk mångfaldsmätningar, genetiska data från olika organismer, storskalig molekylär data, etc.

Systemutvecklare DSN Evolution och Biodiversitet

NRM och SciLifeLab Data Centre söker en motiverad och kunnig systemutvecklare för att arbeta med tjänster mot forskningsprojekt inom evolution och biodiversitet, med placering på NRM i Stockholm. Som systemutvecklare i vårt team, bestående av data stewards, bioinformatiker och forskare, förväntas du delta i utvecklingen av datatjänster riktade mot forskarsamhället inom evolution och biodiversitet. Utvecklingsarbetet omfattar både backend- och frontend-uppgifter. Vi samarbetar med nationella och internationella infrastrukturer samt samhällsdrivna forskningsprojekt. Detta kräver tekniska lösningar för att hantera ofta mycket komplexa datauppsättningar, utvecklade i samordning med dataingenjörer och utvecklare på andra organisationer. Lösningar för metadatahantering och standardisering är av särskild betydelse, liksom integration med olika datakällor, såsom miljö- eller biologisk mångfaldsmätningar, genetiska data från olika organismer, storskalig molekylär data, etc.

Sista ansökningsdatum: 23 maj 2024

Anställningstyp: Tillsvidareanställning

Ekonom med inriktning mot redovisning och finansiering

Du kommer att ha ett funktionsansvar för enhetens arbete med redovisning och finansiering med ett processansvar för bokslutsarbete, löpande redovisning och uppföljning samt för utveckling av ekonomiadministrativa rutiner inom intern styrning och kontroll. Du ingår i enhetens arbete med budget, prognoser och löpande uppföljning av utfall på anslag, bidrag och uppdrag. Du stödjer kollegor i övriga delar av enhetens ansvarsområden som till exempel utvecklingsprojekt, ekonomisk rapportering av bidragsfinansierade projekt och andra uppgifter av ekonomiadministrativ karaktär. Du kommer också stödja chefer och projektledare i ekonomiska frågor och i ekonomisk analys. Vissa arbetsledande funktioner inom ekonomifunktionen kan förekomma efter överenskommelse.

Ekonom med inriktning mot redovisning och finansiering

Du kommer att ha ett funktionsansvar för enhetens arbete med redovisning och finansiering med ett processansvar för bokslutsarbete, löpande redovisning och uppföljning samt för utveckling av ekonomiadministrativa rutiner inom intern styrning och kontroll. Du ingår i enhetens arbete med budget, prognoser och löpande uppföljning av utfall på anslag, bidrag och uppdrag. Du stödjer kollegor i övriga delar av enhetens ansvarsområden som till exempel utvecklingsprojekt, ekonomisk rapportering av bidragsfinansierade projekt och andra uppgifter av ekonomiadministrativ karaktär. Du kommer också stödja chefer och projektledare i ekonomiska frågor och i ekonomisk analys. Vissa arbetsledande funktioner inom ekonomifunktionen kan förekomma efter överenskommelse.

Sista ansökningsdatum: 23 maj 2024

Anställningstyp: Tillsvidareanställning

Sekreterare till enheten för geovetenskap

- Ekonomiadministration, det vill säga att assistera chefer och projektledare i budgetarbete, ekonomisk uppföljning och kontering av anslag och uppdrags- och bidragsmedel, samt att sköta interndebitering och fakturering. - Administrativt och organisatoriskt stöd vid till exempel inköp, resor, möten, gästforskarbesök, inventering, samordning av årsredovisning och registrering av publikationer. - Föra minnesanteckningar och skriva protokoll vid möten på enheten och NordSIMS-Vegacenters styrgruppsmöten. - Ansvar för löpande arbete i enhetens bibliotek, med registrering av inkommande litteratur och hantering av tidskriftsprenumerationer. - Administration av öppen tillgång för vetenskapliga tidskrifter inom Avdelningen för forskning och samlingar. - Hantering av enhetens externa och interna webb-sidor.

Sekreterare till enheten för geovetenskap

- Ekonomiadministration, det vill säga att assistera chefer och projektledare i budgetarbete, ekonomisk uppföljning och kontering av anslag och uppdrags- och bidragsmedel, samt att sköta interndebitering och fakturering. - Administrativt och organisatoriskt stöd vid till exempel inköp, resor, möten, gästforskarbesök, inventering, samordning av årsredovisning och registrering av publikationer. - Föra minnesanteckningar och skriva protokoll vid möten på enheten och NordSIMS-Vegacenters styrgruppsmöten. - Ansvar för löpande arbete i enhetens bibliotek, med registrering av inkommande litteratur och hantering av tidskriftsprenumerationer. - Administration av öppen tillgång för vetenskapliga tidskrifter inom Avdelningen för forskning och samlingar. - Hantering av enhetens externa och interna webb-sidor.

Sista ansökningsdatum: 29 maj 2024

Anställningstyp: Tillsvidareanställning