Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lediga jobb

Är du en av våra nya kollegor? Här hittar du alla våra lediga tjänster.

Titel
Anställningsform
Ansök senast

Ekonom med inriktning mot redovisning och finansiering

Du kommer att ha ett funktionsansvar för enhetens arbete med redovisning och finansiering med ett processansvar för bokslutsarbete, löpande redovisning och uppföljning samt för utveckling av ekonomiadministrativa rutiner inom intern styrning och kontroll. Du ingår i enhetens arbete med budget, prognoser och löpande uppföljning av utfall på anslag, bidrag och uppdrag. Du stödjer kollegor i övriga delar av enhetens ansvarsområden som till exempel utvecklingsprojekt, ekonomisk rapportering av bidragsfinansierade projekt och andra uppgifter av ekonomiadministrativ karaktär. Du kommer också stödja chefer och projektledare i ekonomiska frågor och i ekonomisk analys. Vissa arbetsledande funktioner inom ekonomifunktionen kan förekomma efter överenskommelse.

Ekonom med inriktning mot redovisning och finansiering

Du kommer att ha ett funktionsansvar för enhetens arbete med redovisning och finansiering med ett processansvar för bokslutsarbete, löpande redovisning och uppföljning samt för utveckling av ekonomiadministrativa rutiner inom intern styrning och kontroll. Du ingår i enhetens arbete med budget, prognoser och löpande uppföljning av utfall på anslag, bidrag och uppdrag. Du stödjer kollegor i övriga delar av enhetens ansvarsområden som till exempel utvecklingsprojekt, ekonomisk rapportering av bidragsfinansierade projekt och andra uppgifter av ekonomiadministrativ karaktär. Du kommer också stödja chefer och projektledare i ekonomiska frågor och i ekonomisk analys. Vissa arbetsledande funktioner inom ekonomifunktionen kan förekomma efter överenskommelse.

Sista ansökningsdatum: 29 maj 2024

Anställningstyp: Tillsvidareanställning

Sekreterare till enheten för geovetenskap

- Ekonomiadministration, det vill säga att assistera chefer och projektledare i budgetarbete, ekonomisk uppföljning och kontering av anslag och uppdrags- och bidragsmedel, samt att sköta interndebitering och fakturering. - Administrativt och organisatoriskt stöd vid till exempel inköp, resor, möten, gästforskarbesök, inventering, samordning av årsredovisning och registrering av publikationer. - Föra minnesanteckningar och skriva protokoll vid möten på enheten och NordSIMS-Vegacenters styrgruppsmöten. - Ansvar för löpande arbete i enhetens bibliotek, med registrering av inkommande litteratur och hantering av tidskriftsprenumerationer. - Administration av öppen tillgång för vetenskapliga tidskrifter inom Avdelningen för forskning och samlingar. - Hantering av enhetens externa och interna webb-sidor.

Sekreterare till enheten för geovetenskap

- Ekonomiadministration, det vill säga att assistera chefer och projektledare i budgetarbete, ekonomisk uppföljning och kontering av anslag och uppdrags- och bidragsmedel, samt att sköta interndebitering och fakturering. - Administrativt och organisatoriskt stöd vid till exempel inköp, resor, möten, gästforskarbesök, inventering, samordning av årsredovisning och registrering av publikationer. - Föra minnesanteckningar och skriva protokoll vid möten på enheten och NordSIMS-Vegacenters styrgruppsmöten. - Ansvar för löpande arbete i enhetens bibliotek, med registrering av inkommande litteratur och hantering av tidskriftsprenumerationer. - Administration av öppen tillgång för vetenskapliga tidskrifter inom Avdelningen för forskning och samlingar. - Hantering av enhetens externa och interna webb-sidor.

Sista ansökningsdatum: 29 maj 2024

Anställningstyp: Tillsvidareanställning