Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Martin

Martin Whitehouse

Forskare

Geovetenskap

Kopplingar mellan planetvetenskap och jordens utveckling

Central roll på museet

Martin Whitehous är professor och en isotopgeo-kemist vid institutionen för geovetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet (NRM) . Med in situ-analys genom jonmikroprober står hans forskning i framkant.

– Min roll som chef för NordSIMS jonmikroprob-facilitet innebär att övervaka metodutveckling, datanedsättningsprotokoll och kvalitetssäkring, förklarar professor Whitehouse.

– NordSIMS-faciliteten är en nyckelkomponent i den nationella forskningsinfrastrukturen NordSIMS-Vegacentre, och som medlem av styrkommittén spelar jag en viktig roll i utvärderingen av externa projekt.

Forskningsinsatser och samarbetsprojekt

Martin Whitehouses forskning sträcker sig över flera domäner, från geologi till planetvetenskap.

– Inom min planetforskning använder jag månen som ett verktyg för att djupdyka i tidiga jordprocesser, förstå hur klippiga planeter differentierar sig över tid och påverkan av meteoritnedslag, beskriver han.

– På den geologiska fronten är mitt fokus på kronologin av kontinenternas skorpbildning, särskilt i uråldriga stenar från regioner som Västgrönland, norra Kanada, Skottland och Fennoskandia.

Dessutom syftar hans forskning till att tyda evolutionen av superkontinenten Gondwana genom studier i den Arabiska halvön och nordöstra Afrika.

Utöver sina oberoende forskningsprojekt spenderar Whitehouse också mycket tid på samarbeten med strålskyddsmyndigheten och IAEA om kärnsäkerhetsanalys.

Utanför forskningen: Bidrag till geovetenskapen

Förutom hans roll på museet och sin omfattande forskning är professor Whitehouse en aktiv bidragsgivare till den bredare geovetenskapsgemenskapen.

–Jag tjänstgör som redaktör för två ledande internationella geovetenskapstidskrifter, berättar han.

–För närvarande leder jag den precryogeniska stratigrafiska underkommittén och är del av olika kommittéer under Kungliga Vetenskapsakademien.

Om Martin

  • Nuvarande position: Professor, Institutionen för geovetenskap, NRM; Direktör, NordSIMS
  • Forskningsintressen: Isotopgeo-kemi, planetvetenskap, tidig jordutveckling
  • Utbildning: Grundutbildning - University of Cambridge, Storbritannien; Doktorsavhandling - University of Oxford, Storbritannien
  • Karriärmilstolpar: Postdoktorala positioner vid US Geological Survey och Universitetet i Oslo; Forskare vid Universitetet i Oxford; Började på NRM 1996

Kontaktuppgifter

Martin Whitehouse

Forskare

Geovetenskap

Martin Whitehousemartin.whitehouse@nrm.se

Projekt där Martin Whitehouse medverkar:

Constraining the magmatic evolution of the Moon with Pb isotope measurements of lunar basalts

The formation and the evolution of the Moon is not yet fully understood by the scientific community. Therefore, analysis of lunar samples is crucial

Mars: lithosphere, hydrosphere and atmosphere

Mars is the only inner solar system planet with an observed hydrological cycle and by inference, the potential for life. As such, the surface and

Early planetary evolution – a microanalytical perspective

Large-geometry CAMECA ims1280 ion microprobe at NRM used in this project. Photo: M. J. Whitehouse The terrestrial planets in our Solar System share a

One way that SIMS contributes to world peace: U particle analysis in nuclear forensics

Photo: Preparation space for uranium particles. The “clean tent” provides ISO 5 environment to avoid contamination. Martin Whitehouse Nuclear

Cracking the code: HR-SIMS techniques and data corrections for Sr isotopes in apatite

Some of the synthetic and natural apatite grains used for this project. Photo: Heejin Jeon. Early Earth – the first billion years after Earth was

Åldersbestämning av jordens nedslagskratrar

Svepelektronmikroskopbilder (SEM) av två typer av zirkonkristaller som används för att åldersbestämma nedslagsstrukturer på jorden. Foto: Gavin Kenny

Crustal growth in the Arabian-Nubian Shield

The Arabian-Nubian Shield, which stretches from north-eastern Africa across the Arabian peninsula, represents one of the most significant volumes of

Biosfärens tidiga historia

Livets och jordens utveckling är i ständigt samspel. Vi kartlägger den proterozoiska biosfärens utveckling i samarbete med geokemister och