Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Johannes Bergsten

Förste intendent

Zoologi

Inspirerad av biologi och entomologi

– Under min biologiutbildning deltog jag i många fältresor som fokuserade på systematik och artkunskap, vilket formade min inriktning och kanaliserade ett intresse jag haft sedan barnsben. Chansen att få börja doktorera, friheten att få följa sidospår och forma egna projekt och frågeställningar - den akademiska friheten-, var alla faktorer som ledde mig till en karriär inom forskning.

Det som driver mig och kännetecknar mig som person är min upptäckarlust

Efter en postdoc-period vid Naturhistoriska Museet i London insåg Johannes potentialen av att verka på naturhistoriska museer för att utveckla sin forskarkarriär. När en forskartjänst inom entomologi öppnades på Naturhistoriska riksmuseet var det självklart att söka.

– Det som driver mig och kännetecknar mig som person är min upptäckarlust, berättar Johannes Bergsten.

Utforskar skalbaggar och vridvingar

– Jag fokuserar på biologisk mångfald, och strävar efter att kartlägga vad som finns på vår planet och hur livet har utvecklats. Mestadels av forskningen handlar om skalbaggar och vridvingar, två insektsgrupper som faktiskt är varandras närmaste släktingar.

I över 15 år har Johannes Bergsten drivit ett projekt att utforska den biologiska mångfalden i våtmarker och vattendrag på Madagaskar. Här har han fått upptäcka och insamla ett stort antal obeskrivna arter av vattenlevande skalbaggar, och bland annat fördubblat den kända faunan av endemiska dykarskalbaggar på ön. Johannes Bergsten har också varit med och startat ett konkret bevarandeprojekt för höglandsskogen Ambohitantely på Madagaskar som hyser många endemiska arter. Allt görs genom lokalt samarbete för att bidra till kompetensöverföring.

Länk till Madagaskar projektet.

– Det var ett stolt ögonblick när min första Malagassiska doktorand, Tolotra, disputerade vid Universitetet i Antananarivo. Tolotra hade varit med mig sen min första expedition till Madagaskar över tio år tidigare och vi har delat många fantastiska och strapatsrika erfarenheter och upplevelser runt om i Madagaskar tillsammans.

Länk till Tolotras avhandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Strepsiptera, eller vridvingar, är ett nyare forskningsintresse men mycket givande.

– Ju mer vi undersöker denna gåtfulla grupp av insekter, desto fler överraskningar upptäcker vi, säger Johannes Bergsten. Hans forskargrupp gör framsteg i att kartlägga mångfalden och evolutionen av det största släktet Stylops som parasiterar vilda sandbin i släktet Andrena. Han leder också en satsning för att sekvensera hela genomet av arten Stylops ater enligt referensgenomstandarder inom European Reference Genome Atlas-projektet.

Länk till Strepsiptera-projektet.

Största överraskningen

En stor överraskning var när forskarteamet arbetade med Madagaskars virvelskalbaggar och upptäckte genom släktskapsanalyser med datering av fossil att en speciell endemisk art på Madagaskar som lever i små regnskogsbäckar är ett verkligt "levande fossil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Vända trenden av avskogning

Naturskogar är bland det viktigaste vi har i kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald

– Jag vill bidra till att kartlägga vår planets biologiska mångfald. Det är bråttom eftersom människans exploateringar är orsaken till ett pågående sjätte massutdöende. Jag vill bidra till att vända trenden av att kvarvarande naturskogar fortsätter avverkas och försvinna i Sverige och på Madagaskar. Naturskogar är bland det viktigaste vi har i kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald säger Johannes Bergsten.

Kontaktuppgifter

Johannes Bergsten

Förste intendent

Zoologi

Johannes Bergstenjohannes.bergsten@nrm.se

Projekt där Johannes Bergsten medverkar:

Akvatiska skalbaggar på Madagaskar: en outforskad och hotad mångfald

Madagaskars flora och fauna är extraordinärt rik och unik – en hotspot för biologiska mångfald. En stor heterogen minikontinent omgiven av Indiska

Arvsmassan till hjälp vid utforskandet av vridvingar, en märklig grupp insektsparasiter

Hane av vridvingen Stylops ater, paravoucher till referensgenom producerat inom ERGAs pilotprojekt. Fotograf: Johannes Bergsten Vi visste vid