Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Johan Nylander

Bioinformatisk support

Bioinformatik och genetik

Bioinformatisk support på NRM, samt nationell support i bioinformatik inom ämnet fylogenomik och fylogenetisk-/evolutionär-analys.

Kontaktuppgifter

Johan Nylander

Bioinformatisk support

Bioinformatik och genetik

Johan Nylanderjohan.nylander@nrm.se

Projekt där Johan Nylander medverkar:

Biodiversity, evolution and genomics of Strepsiptera

Male of Stylops ater. Photo: Johannes Bergsten At the beginning of the project, we did not know if there were 5 or 20 different species of

The formation of avian island diversity across barriers and along elevational gradients

The bewildering diversity and distribution of life around us have puzzled scientists for centuries. In this project we use birds of the Indo-Pacific

Uppkomsten av fågeldiversitet på öar genom barriärer och längs höjdgradienter

Den förbryllande mångfalden och fördelningen av liv runt omkring oss har faschinerat forskare i århundraden. I detta projekt studerar vi fåglar från

Arvsmassan till hjälp vid utforskandet av vridvingar, en märklig grupp insektsparasiter

Hane av vridvingen Stylops ater, paravoucher till referensgenom producerat inom ERGAs pilotprojekt. Fotograf: Johannes Bergsten Vi visste vid