Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Anna Roos

Intendent

Miljöanalys- och forskning

Studerar miljögifter och deras påverkan på djurs hälsa

Anna Roos studerar miljögifter och deras påverkan på akvatiska toppredatorers hälsa. Hennes forskning har särskilt fokus på arter som utter och tumlare. Dessutom leder hon projekt som rör miljögifter i sälar (knubbsäl, gråsäl och vikaresäl) samt fiskgjuse.

Som associerad forskare vid Grönlands Naturinstitut utforskar Anna liknande ämnen som i Sverige. Där koncentrerar hon sig mest på stora valar, delfiner, tumlare och sälar och deras miljögiftsbelastning i relation till människan. Valar och sälar är en viktig del av männniskors diet i Grönland. Där samlar hon prover i fält och samarbetar med jägare som skickar prover till institutet för analys av diverse miljögifter.

Tumlare och andra valdjur

I samarbete med patologer vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala, obducerar Anna och hennes team cirka 30 tumlare varje år. Denna forskning, som finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten, syftar till att studera tumlarens hälsotillstånd, livsparametrar och miljögiftsbelastning. Vid behov undersöker de även andra strandade valdjur, inklusive sällsynta arter som Sowerby's näbbvalar och späckhuggare.

Utter

Varje år tar museet emot cirka 230 uttrar genom lagparagrafen Statens Vilt. Anna studerar uttrars miljögiftsbelastning, ofta i samarbete med länsstyrelser och kommuner. Uttern fungerar som en utmärkt miljöindikator, vilket hjälper forskare att identifiera förorenade områden. Anna har låtit analysera en mängd olika miljögifter i uttrar, inklusive PFAS, PCB, pesticider, läkemedel och kvicksilver.

Fågelprojekt

Sedan början av 1970-talet har fiskgjusar inventerats vart femte år i utvalda områden i södra Sverige. Anna har varit involverad i detta arbete tillsammans med Kvismare fågelstation sedan 2013. Hon har också ett sidoprojekt där hon studerar överföring av miljögifter från fågelhonor till deras ägg.

Andra professionella roller

Anna är koordinator för utter (Lutra lutra) och är en del av ledningsgruppen för Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) utterspecialistgrupp (OSG). Hon fungerar också som expert i en rådgivande panel för Shaw Institute i Blue Hill, Maine, USA och är associerad forskare vid Grönlands Naturinstitut.

Utbildning

Anna har genomfört kurser i engelska vid Stockholms universitet och har även avslutat en biologisk-geovetenskaplig utbildning där. Hon erhöll sin doktorsexamen inom ekotoxikologi vid Institutionen för organismbiologi, Fysiologi och miljötoxikologi vid Uppsala Universitet, med avhandlingen "Uttern – miljögifter och hälsa".

Fakta:

  • Museet får in ca 230 uttrar/år genom lagparagrafen Statens Vilt. Anna Roos studerar uttrars hälsosatus, reproduktion och miljögiftsbelastning. Detta sker ofta i samarbete med många länsstyrelser och kommuner som är intresserade av miljögiftsbelastningen i ”deras” län.
  • Tumarprojektet får medel från Havs och Vattenmyndigheten.
  • Tillsammans med Kvismare fågelstation samlas rötägg och fjäder från fiskgjuse in till museets miljöprovbank vart femte år.

Kontaktuppgifter

Anna Roos

Intendent

Miljöanalys- och forskning

Anna Roosanna.roos@nrm.se