Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Med tålig tand

Paranthropus

Förändringarna i klimatet och miljön för ungefär 2,5 miljoner år sedan påverkade människans utveckling. En utvecklingslinje som kom till vid denna tid var släktet Paranthropus.

Paranthropus var större än föregångarna och hade kindtänder med tre gånger så stor tuggyta som hos nutida människor. Paranthropus är närmaste släkting till Homo, människans eget släkte. Den fanns både i östra och södra Afrika.

Födan formar tänderna

Det torrare och kallare klimatet ledde till att saftiga frukter och blad blev färre. Då fick växtätarna nöja sig med att äta mindre näringsrik föda.

För att få i sig tillräckligt med näring behövde en Paranthropus tugga i sig mer mat än en fruktätare.

Individer med tjockare emalj gynnades och evolutionen ledde till att kindtänderna blev större och emaljen allt tjockare. Tänderna nöttes inte ned lika fort och Paranthropus kunde leva längre.

Liknande förändringar skedde när hästarna utvecklades till gräsätare.

Olika arter, olika områden

Paranthropus har hittats i både östra och södra Afrika. De äldsta fynden är från Östafrika och tillhör arten Paranthropus aethiopicus. En yngre art i Östafrika är Paranthropus boisei, som hade de största kindtänderna av alla. Den dog ut för ungefär 1,2 miljoner år sedan. Paranthropus nådde södra Afrika tidigt i sin utveckling. Där har man hittat arten Paranthropus robustus.

Fynden av Paranthropus tyder på att miljön var likartad i östra och södra Afrika under tiden släktet fanns till.

Klimat och miljö

Diagrammet visar sambandet mellan klimat och miljö. På ena axeln finns temperatur på den andra nederbörd. Lägg märke till att kallare är uppåt och varmare nedåt i diagrammet.

Savann frodas i en speciell kombination av temperatur och nederbörd. Studera var olika miljötyper är placerade i diagrammet. Om miljön är tropisk blandskog och det blir torrare omvandlas skogen gradvis till savann. Om miljön är gräsmark och det blir varmare omvandlas gräsmarken efter ett tag till savann.

Fakta

Paranthropus aethiopicus
Tid: 2,6-2,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien, Kenya
Värt att veta: Känd från en skalle och tandfragment; hade väldiga kindtänder.

Paranthropus boisei
Tid: 2,3-1,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya, Etiopien, Tanzania, Malawi
Värt att veta: Känd från skallar och tänder;
hade störst kindtänder av alla människoförfäder.

Paranthropus robustus
Tid: ca 2,0-1,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: Känd från skallar och extremitetsben.

Lokaler med fynd av Paranthropus

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Susanna Edvall