Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Med händig hand

Homo habilis

Homo habilis är den äldsta av de arter som förs till släktet Homo. De äldsta fynden är ungefär 2,3 miljoner år gamla. Alla fynd av arten kommer från Östafrika. Homo habilis redskap tillhör den så kallade Oldowankulturen.

Arten hade en blandning av primitiva och utvecklade egenskaper och var en mellanform mellan föregångarna Australopithecus och senare Homo.

Kroppsproportioner

Homo habilis hade en blandning av primitiva och utvecklade egenskaper.

Jämfört med nutida människor har människoapor långa armar och korta ben. Detta gällde också de olika arterna av Australopithecus och Paranthropus.

När man hittade de första resterna av Homo habilis trodde man att den hade korta armar liksom dagens människor. Men nya fynd har visat att den hade långa armar och korta ben, precis som sina förfäder. Samtidigt hade hjärnan börjat öka i storlek.

De äldsta redskapen

De hittills äldsta stenredskapen hittades nyligen i norra Kenya. De är decimeterstora stenbumlingar från vilka stora skärvor slagits. De har givits namnet Lomekwikulturen. De är 3,4 miljoner år gamla och tillverkades troligen av Australopithecus afarensis.

De äldsta stenredskapen som förknippas med Homo är ca 2,6 miljoner år gamla. Från en ungefär 5 centimeter stor sten har tillverkarna slagit av några flisor från ena sidan. Det skapar en vass egg som kunde användas för att skära rötter, blad och kött med. Dessa redskap hör till Oldowankulturen uppkallad efter Oldowanklyftan i Tanzania.

Redskapskulturer

Arkeologer som studerar tidiga lämningar delar gärna in dessa i grupper: “kulturer”. De får ofta namn efter fyndplatser. Den äldsta redskapskulturerna är Lomekwian efter 3.4 miljoner år gamla fyndplatsen Lomekwi i Kenya, och Oldowan, efter Olduvaiklyftan i Tanzania, där de först hittades. De äldsta Oldowanredskapen är 2.8 miljoner år gamla.

Vems redskap? De äldsta spåren av redskapstillverkning är från en tid då människans förfäder förändrades snabbt. Då uppstod nya släkten och arter. De hade olika anpassningar till den nya, torrare miljön.

Paranthropus utvecklades, med sina enorma kindtänder. Deras tänder gjorde att de kanske inte behövde redskap. Samtidigt utvecklades de första arterna av släktet Homo. De hade små tänder. Kanske hade tändernas funktion delvis ersatts av redskap.

Nyligen hittades i Etiopien fossila ben med spår efter redskapsanvändning. Dessa ben är 3,4 miljoner år gamla. De är alltså mycket äldre än de äldsta spåren av redskapstillverkning.

Men det är skillnad på att tillverka och använda redskap. Troligen var det en från Lucys art, Australopithecus afarensis som plockat upp en vass sten och använt för att skära loss ett stycke kött.

Redskapsanvändning är mycket gammalt, också schimpanser använder redskap. Men redskapstillverkning kom långt senare.

Rovdjurskonkurrent

Redskapen från Lomekwikulturen eller Oldowankulturen var inte några jaktredskap. Men de kunde användas för att skära kött krossa ben och stycka djurkroppar. De visar att Australopithecus och Homo kan ha börjat konkurrera med rovdjuren på savannen om bytesdjur.

Konkurrensen med rovdjur kan ha varit en av orsakerna till att hjärnan började öka i storlek.

Klimat och miljö

Diagrammet visar relationen mellan klimat och miljö. På en axel finns temperatur, på den andra nederbörd. Lägg märke till att kallt är uppåt och varmt nedåt i diagrammet.

Savann frodas i en speciell kombination av temperatur och nederbörd. Om miljön består av tropisk blandskog och klimatet blir torrare blir skogen till savann. Om miljön är gräsmark och det blir varmare utvecklas också savann.

Fakta

Homo habilis
Tid: 2,3-1,4 miljoner år före nutid
Fyndplats: Tanzania, Kenya, Etiopien
Värt att veta: Känd från skallar, tänder och delar av skelettet; hade långa armar och korta ben; tillverkade redskap.

Lokaler med fynd av de tidigaste homo

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Susanna Edvall