Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Människans släktträd

Människans utveckling – en spretig historia.

Släktskap i naturen illustreras med ett släktträd, en fylogeni. Här är människans släktträd. Våra närmaste släktingar är utdöda arter av Homo. Sedan kommer arter av Paranthropus, och sedan arter av Australopithecus.

Av de djur som lever idag är vi närmast släkt med schimpanserna, och därefter med gorillan. Flera arter av våra närmaste fossila släktingar levde samtidigt. Idag finns bara en art kvar, Homo sapiens.

Hur förstår man ett släktträd?

En fylogeni kan läsas i två riktningar: uppifrån och ned och nedifrån och upp. Om man följer en art uppifrån kommer man snart till en punkt där dess linje möter en annan linje. Den linjen tillhör dess närmaste släkting. Nedanför denna punkt blir det en linje igen. Så småningom möter den linjen från den näst närmaste släktingen, och så vidare.

Om man istället läser nedifrån ser man hur arter vid varje skiljelinje ger upphov till två nya arter tills man kommer till de levande arterna, som ännu inte givit upphov till några ättlingar.

Vad är en människa?

Trädet visar hur olika arter av människoförfäder är släkt med varandra. Men vad är egentligen en människa?

Är en människa en upprättgående varelse? Är det varje varelse som har en biologi som motsvarar vår? Det vill säga där tänderna bryter fram eller första menstruationen inträffar vid samma tidpunkt som hos oss. Eller är en människa en varelse vars tankevärld motsvarar vår? Tre steg mot mänsklighet.

Frågan om vad en människa är följer dig genom utställningen.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Susanna Edvall