Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Först på två ben

Sahelantrophus, Orrorin och Ardipithecus

Schimpanserna är människans närmaste släktingar. Vår utvecklingslinje skilde sig från deras för mellan 5 och 7 miljoner år sedan. Från denna tid finns några få fossilfynd som kan komma från våra äldsta förfäder:
Sahelanthropus från Tchad,
Orrorin från Kenya,
Ardipithecus från Etiopien.

De kan vara våra äldsta förfäder. De levde troligen i tät, skogsbeklädd miljö i närheten av floder och sjöar och åt i huvudsak frukter och blad.

Sahelanthropus

Sahelanthropus, betyder “människa från Sahel” (Sahel är Saharaöknens södra gränsområde). Den hittades i Tchad. Fyndet är en skalle som är ungefär 7 miljoner år gammal. Den kallas “Toumaï”, som betyder “hopp om liv” på Goran, ett lokalt språk. Skallbasens vinkel tyder på att den kunde gå upprätt. Tänderna liknar de hos senare människoförfäder.

Skallbasens vinkel påverkas av hur ryggraden möter skallen. Om vinkeln är liten tyder det på att ryggraden mötte skallen nära den senares mitt. Detta är viktigt om man går upprätt och behöver balansera skallen ovanpå ryggraden istället för framför den.

Detta visas på bilden här nedanför. Linjen visar avståndet mellan skallens mittpunkt och hålet där ryggraden möter skallen.

Bild: Anders Rådén

Orrorin

Orrorin hittades år 2000 och kallas därför “millenniemänniskan”. Fyndet består av några tänder och ben från skelettet. Lårbenets form visar att den kunde ha gått upprätt. Orrorin levde för ungefär 6 miljoner år sedan. Namnet kommer från Tugenfolkets namn på den första människan: “Orrorin”.

Ardipithecus

Ardipithecus består av två arter A. kadabba (5,6-5,2 miljoner år gammal) och A. ramidus (4,4 miljoner år gammal).

  1. kadabba är känd från ett fåtal rester av tänder och skelettben. Formen på dess fotben kan vara en anpassning till upprätt gång.
  2. ramidus är känd från rester av 20 individer. Den bäst kända vägde ungefär 50 kg och hade en hjärna stor som en schimpans.

Enligt upptäckarna tyder skallbasen och bäckenet på att A. ramidus var upprättgående, men benen och fötterna är mer anpassade till ett liv i träden.

Arten levde i skogsområden i Östafrika där den tillbringade mycket tid i träden. Men den hade också god förmåga att ta sig fram på marken.

Ardipithecus visar att våra förfäder inte var knoggångare likt schimpanser och gorillor utan satte ner hela handen när de gick på alla fyra.

Vad är en människa?

Sahelanthropus, Orrorin och Ardipithecus kan alla ha gått upprätt. Det skiljer dem från schimpanser och gorillor och gör att vi uppfattar dem som de första stegen på vår utvecklingsgren. Men gör det dem till människor?

Fakta

Sahelanthropus tchadensis
Tid: ca 7 miljoner år före nutid
Fyndplats: Tchad
Värt att veta: Känd från en skalle och rester av tänder; kanske den äldsta upprättgående människoförfadern.

Orrorin tugenensis
Tid: 6,2-5,9 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya
Värt att veta: Känd från extremitetsben och rester av tänder.

Ardipithecus kadabba
Tid: 5,8-5,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien
Värt att veta: Känd från tänder och fotben; nära släkt med den yngre Ardipithecus ramidus.

Ardipithecus ramidus
Tid: 4,6-4,3 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien
Värt att veta: Känd från delar av ett skelett.

Lokaler med fynd av de äldsta människoförfäderna

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Susanna Edvall