Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

En kropp som vår

Homo ergaster

För omkring 1,8 miljoner år sedan hade klimatförändringarna gjort att savannen brett ut sig. Därför utvecklades också de första människoarterna som var helt anpassade till denna nya, öppnare miljö.

Flera sådana arter kom att utvecklas. De hade en lång och smal kroppsbyggnad, anpassad till ett varmt klimat, och går under samlingsnamnet "erectiner". En av de mest kända är ”Turkanapojken”, ett skelett av arten Homo ergaster som hittades vid Turkanasjön i Kenya år 1984.

Erectiner

Erectiner är samlingsbeteckningen på ett antal arter av tidiga människor med likartade utseenden och anpassningar. Den äldsta är Homo ergaster, som kan vara den art som först lämnade Afrika. Turkanapojken tillhör denna art.

Den mest kända erectinen är Homo erectus. Dit hör både Pekingmänniskan och Javamänniskan. Dessa är de viktigaste erectinerna och de första människoförfäder som uppvisar tydlig geografisk variation. Östafrikanska erectiner hade en lång och smal kroppsbyggnad anpassad för ett varmt klimat. Kinesiska erectiner hade en mer satt kroppsbyggnad anpassad till det kyligare klimatet där.

Turkanapojken

Skelettet av Turkanapojken tillhörde en 8-10 år gammal pojke. Hans kropp var lång och smal, och liknar den hos de folk som lever i området idag. Det är en anpassning till det varma och torra klimatet.

Om han levt till vuxen ålder skulle han blivit upp till 170 cm lång. Varför han dog så ung vet man inte. Det kan ha berott på en tandinfektion.

Äldsta fyndplatsen utanför Afrika

Dmanisi är en fyndplats i Georgien. På denna plats har man hittat de äldsta fynden av fossil människa utanför Afrika. Fynden är omkring 1,8 miljoner år gamla och består av rester av flera individer.

Ett fynd av en gammal, sjuk individ tyder på att man tog hand om de svaga. Vilken art Dmanisifynden tillhör är oklart eftersom de fem individer man hittat varierar mycket i utseende.

Foto: Elisabeth Daynés

Javamänniskan och pekingmänniskan

Den första erectinen som hittades var Javamänniskan. Det var år 1891 på ön Java i Indonesien. Det var bara den andra utdöda människoarten att hittas och det tog lång tid innan javamänniskan erkändes som en mänsklig förfader. Javamänniskan tillhörde Homo erectus.

Pekingmänniskan hittades av den svenske paleontologen Otto Zdansky i grottan Zhoukoudian utanför Peking år 1923. Många fynd gjordes då, men nästan alla gick förlorade under Andra Världskriget. Nya fynd har gjorts efter detta. Pekingmänniskan tillhörde Homo erectus.

Ur sin tid

År 2013 hittade grottforskare i Sydafrika fossil av en ny människoart. Några år senare fick den namnet Homo naledi av de paleontologer som studerade fossilen.

Homo naledi är ett överraskande fynd. Skallen är mest lik den hos Homo erectus men fossilen är mycket unga, mellan 350 000 och 250 000 år gamla. Det är mycket yngre än någon annan erectin i Afrika. Dessutom hittades inga andra fossil tillsammans med de första Homo naledi och det har spekulerats att kropparna var avsiktligt ditlagda av andra Homo naledi.

Foto: Elisabeth Daynés

Acheulredskap

Den redskapskultur som är typisk för erectiner kallas Acheulkulturen, efter en fyndplats i Frankrike. Det typiska redskapet i denna kultur är handkilen. Handkilar är upp till 5 kilo stora stenar som bearbetats till en kilform med egg runt om. De är alla mycket lika.

Det visar att de som tillverkade dem hade en plan och en form i huvudet när de började arbeta. Man vet inte exakt vad handkilarna användes till, men det finns många teorier.

Grävredskap?
Handkilen var tung och spetsig i ena ändan. Den kan ha använts för att gräva efter rötter eller annat ätligt i marken.

Kastvapen?
Handkilen kunde ha kastats efter bytesdjur ungefär som en diskus. Om den träffade skulle den antingen kunna slå djuret medvetslöst eller orsaka skärskador på kroppen.

Redskapslager?
Det skulle vara lätt att slå av en vass flisa från handkilen. Denna flisa kunde användas för att skära kött, grönsaker och rötter.

Vad är en människa?

Erectinerna hade kroppsproportioner som vi. Deras livscykel, det vill säga livets viktiga hållpunkter, som tändernas frambrott, tiden för första menstruationen, första barnafödandet och menopausen, var mer lik vår än schimpansens. Det skiljer dem från tidigare människoförfäder.

Men gör det dem till människor?

Fakta

Homo ergaster
Tid: 1,9-1,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya, Tanzania,
Sydafrika, Georgien
Värt att veta: Turkanapojken tillhör denna art; känd från hela skelettet; kroppsbyggnaden liknade vår; den första art som lämnade Afrika.

Homo erectus
Tid: 1,7 miljoner – 300 000 år före nutid
(kanske så sent som 30 000 år före nutid)
Fyndplats: Asien, Europa, Afrika
Värt att veta: Den art som levt längst; hade mycket stor utbredning; utvecklade regionala varianter som var anpassade till lokala klimat; känd från skallar och skelettrester.

Homo naledi
Tid: 300 000 till 200 000 år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: En sen kvarleva; känd från många skelett; känd bara från en plats

Lokaler med fynd av erectiner

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Susanna Edvall