Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Den första familjen

Australopithecus

Det mest berömda människofossilet är “Lucy”. Lucy är ett skelett som hittades i Afarområdet i Etiopien år 1974. Fossilet är ungefär 3,2 miljoner år gammalt och tillhör arten Australopithecus afarensis.

Denna art är känd från flera fyndplatser. Förutom i Etiopien har arten hittats i Kenya och Tanzania. Hadar, där Lucy hittades, är världens rikaste fyndlokal för tidiga människoförfäder.

Lucy fick sitt namn av att man spelade Beatles låt “Lucy in the Sky with diamonds” i lägret kvällen efter fyndet gjordes. På amarinja som talas i Etiopien heter hon Dinknesh, som betyder “du är underbar”.

Australopithecus

Släktet Australopithecus består av flera arter som kan sägas vara mellanformer mellan människoapor och vårt eget släkte, Homo. De är kända från Östafrika, Centralafrika och södra Afrika. De levde mellan 4,1 och 2,1 miljoner år före nutid.

Alla var upprättgående men hade fortfarande god förmåga att klättra i träd.

Australopithecus utvecklades i Östafrika, där Australopithecus anamensis är den äldsta arten.

Släktet vandrade ned till Sydafrika och väster ut mot Centralafrika för mer än 3 miljoner år sedan. Australopithecus africanus heter den sydafrikanska arten, som beskrevs redan 1924. Andra arter är Australopithecus bahrelghazali från Tchad och Australopithecus garhi från Etiopien.

De levde av frukt, blad, nötter och frön. Kött från as kan ha varit en liten del av dieten.

Könsskillnader

Eftersom många fynd gjorts av Australopithecus afarensis vet vi ganska mycket om arten. Storleksskillnaden mellan könen var mycket stor, nästan lika stor som hos gorillor.

Detta är typiskt för arter där hannarna konkurrerar om tillgången på honor. Då kan den största och starkaste hannen ha många honor, ett så kallat harem. Detsamma gäller gorillor idag. Hos afarensis kan hannen ha haft kanske ett halvt dussin honor.

Vänster: © Photo: P.Plailly / Eurelios 2007 - Reconstruction: Atelier Daynès Paris Höger foto: Bengt Olofsson

Miljöskillnader

Till skillnad från de allra äldsta människoförfäderna, som bara levde i skogsmiljö, kunde afarensis leva i olika miljöer. Miljön kring Hadar för 3,2 miljoner år sedan var skogsbeklädd med en större flod. Djuren som levde där var anpassade till en tät vegetation.

I Laetoli var landskapet mycket mer öppet och det fanns inget större vattendrag. Djuren där var mer olika i sina anpassningar. En del var skogsdjur, andra levde i mer öppen terräng.

Men afarensis levde i båda miljöerna.

Fotspåren i Laetoli

Ett av de mest berömda fossilfynden är de 3,7 miljoner år gamla fotspåren från Laetoli i Tanzania. De har bevarats i stelnad vulkanisk aska.

Bland de många spåren efter djur finns också fotspår av en upprättgående varelse med fötter som liknar våra. Eftersom afarensis hittats i Laetoli kan det vara denna art som gjorde spåren.

En spårserie visar tre individer: två vuxna (varav en gått i den framförvarandes spår ungefär som när man pulsar i snö) och en ung individ med mindre fötter.

Artrikare fauna

När Lucy levde hade bara ett fåtal av dagens arter av däggdjur utvecklats. Men faunan liknade ändå dagens.

Många av den tidens arter var nära släkt med dagens och hade liknande anpassningar. Fast det fanns fler arter av elefantdjur och fler bladätande antiloper. Bland rovdjuren fanns förutom lejon och leoparder, flera arter av sabelkatter och fler hyenor än idag, men hunddjuren hade bara påbörjat sin utveckling i Afrika. Mest iögonfallande var en grupp jätteuttrar som levde i floder och sjöar och kunde bli stora som lejon.

Fakta

Australopithecus afarensis
Tid: 3,9-2,9 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien, Kenya, Tanzania
Värt att veta: Lucy tillhör denna art; nästan hela skelettet är känt; kan ha tillverkat redskap.

Australopithecus africanus
Tid: ca 3,4-2,7 miljoner år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: Den första människoförfader som hittades i Afrika (1924); känd från skallar och skelettdelar.

Australopithecus garhi
Tid: ca 2,5 miljoner år före nutid
Fyndplats: Etiopien
Värt att veta: Känd från en skalle.

Australopithecus sediba
Tid: 1.98 miljoner år före nutid
Fyndplats: Sydafrika
Värt att veta: Känd från flera skelett. Åt bland annat bark.

Kenyanthropus platyops
Tid: 3,5-3,2 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya
Värt att veta: Står Australopithecus nära; känd från en skalle och tandrester.

Homo rudolfensis
Tid: 2,5-2,1 miljoner år före nutid
Fyndplats: Kenya, Malawi
Värt att veta: Står Australopithecus nära; känd från en skalle och tandrester; kan ha tillverkat redskap.

Lokaler med fynd av Australopithecus

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Susanna Edvall