Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:
Måndag–söndag 10–17


  • Huvudmeny

Sven Kullander

Professor emeritus

Kontakt

Tel: 08 519 541 16
E-post: sven.kullander@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Dr., Stockholms Universitet, 1984

Ansvarsområden

Vetenskapligt ansvarig för de ichthyologiska och herpetologiska samlingarna på Enheten för zoology; specialist på sötvattenfiskars systematik; kontaktperson för gästforskare och lån från samlingarna; underhåll av samlingsdatabaserna för fiskar och herptiler; verksamhetsledare för svenska FishBase; undervisar i fisksystematik på Stockholms universitet; handleder examensarbetare och doktorander.

Forskningsområde

Min forskning är baserad på samlingar och handlar i första hand om systematik på sötvattenfiskar, huvudsakligen i tropikerna. De viktigaste grupperna är familjerna cichlider och karpfiskar som är bland de mest artrika familjerna av ryggradsdjur. Forskningen syftar till att The research aims to uncover phylogenetic relationships using molecular and morphological analyses and includes also field work to find and describe new species. Jag är också engagerad I frågor som rör zoologisk nomenklatur, och har varit/är inblandad i stora databasprojekt, rödlistning av fiskar, inventering av sällsynta svenska fiskar, marin fisksystematik, DNA-streckkodning, m.m. Forskningen har finansierats bla av Europakommissionen, SIDA, Vetenskapsrådet och brasialianska CAPES.


Andra professionella roller

Kommissionär i International Commission for Zoological Nomenclature (Internationella kommissionen för zoologisk nomenklatur).

Artbestämmare för jordbruksverket (fiskar).