Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Liping Liu

Förste assistent.

Kontakt

Tel: 08-519 540 17
E-post: liping.liu@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

MSc Pekings universitet, Kina, 1994

Fil. Dr. Helsingfors universitet, Finland, 2003

Arbetsuppgifter

Jag jobbar med identifiering, uppordning, etikettering och databasregistering av de fossila samlingarna på enheten. Jag assisterar även forskare med kurering av deras prover, samt med laboratorie- och forskningsarbete.

Intressen

Tidigare forskade jag på miocena däggdjur. Jag är intresserad av klimatförändringar och däggdjursfaunans evolution i neogen, där djurs tandmorfologi används som en proxy för att rekonstruera paleoklimat.

Andra professionella roller

  • Styrelsemedlem i NOW (Neogene of Old World) Mammalian Database Community.