Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Instrumentering

Instrument och utrustning vid Vegacentret för mikroanslys, och möjliga analystillämpningar. 

Vegacentret är uppbyggt kring två induktivt kopplade plasma masspektrometrar (ICP-MS) förbundna med ett system för laser-ablation (LA) för mineralanalys in situ. Dessutom är centret utrustat med en gaskromatograf för isotopanalys av organiska prover (CSIA, Compound-specific isotope analysis) och ett svepelektron-mikroskop (SEM).

En schematisk skiss över instrumenteringen syns nedan.

Laserablationssystemet kan kopplas till antingen den ena eller den andra av ICP-spektrometrarna, eller till båda samtidigt genom en uppdelning av flödet. Det sistnämnda alternativet möjliggör samtidig analys av spårelement och isotopsammansättning hos materialet som undersöks. Tänkbara tillämpningar är U-Pb-datering och Hf-isotop-mätning i zirkoner, U-Th-Pb-datering och REE (sällsynta jordarts-element), Y i monazit, etc.

Förutom laserablationssystemet så kan även gaskromatografen kopplas till en av masspektrometrarna för isotopanalys av specifika organiska föreningar (compound specific isotope analysis). Karaktärisering av isotopsammansättning hos specifika kemiska föreningar är ett område under stark utveckling inom geovetenskap och miljövetenskap. En vanlig tillämpning är mätning av kols och vätes isotopsammansättning hos organiska föroreningar, något som kan användas för att uppskatta hur snabbt dessa bryts ner i naturen.

En utförligare beskrivning av de olika analysinstrumenten finns på motsvarande sida på engelska.