Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Ansökan

Vegacentret är i första hand avsett för svensk geovetenskaplig forskning, men ansökningar från utlandet kan också tas emot.

​Projektansökan

Tillträde till centret kan beviljas efter det att en projektansökan lämnats in. Sista datum för projektansökan är 15 oktober 2023. Observera att det numera är möjligt att göra en gemensam ansökan till Vegacentret och NORDSIMS. Projektansökningarna kommer att utvärderas vetenskapligt för att garantera en hög nivå på forskningen, och godkända projekt kommer att tilldelas analystid under 2024. Ansökningsformulär kan laddas ner från denna sida, eller fås från laboratoriet på begäran. Observera att för sent inkomna ansökningar inte kommer att beaktas.

För mer information och ansökningsblanketter, se motsvarande sida på engelska: Vegacenter Access

Avgift

Analyskostnader bekostas delvis av centret och VR, för att möjliggöra låga avgifter för alla projekt som antagits. Den dagliga avgiften under 2023 är 8 000 SEK per masspektrometer för användare från Sverige, och 9 000 SEK för användare från utlandet (oavsett om denna används tillsammans med laserablationssystemet eller gaskromatografen).

För kommersiella användare är avgiften 16 000 SEK per dag och masspektrometer. För kommersiella projekt behövs ingen ansökan; förfrågningar om analystid kan skickas till Chris Mark.  

Användarinformation

För att boka tid, kontakta Chris Mark. Vår målsättning är att schemalägga din tid upp till 4 månader i förväg, beroende på vilken metod det gäller, instrumentens status och hur många dagar du behöver.

Ditt besök

Vi föredrar att du kommer till NRM omkring kl. 9:30 den dag då du ska påbörja dina analyser, men du är också välkommen att komma hit dagen innan. Gå till museets huvudentré och fråga efter någon av oss i Vegacenter-gruppen i Informationsdisken innanför entrén. Vi kommer och möter dig där, och ordnar ett besökskort som ger tillträde till museibyggnaden.

Vi rekommenderar att du gör så flexibla researrangemang som möjligt - vi kan inte garantera att våra instrument är lika entusiastiska över ditt besök som vi är.

Vi föreslår om möjligt boende i museets närhet. Om du har problem med att boka boende på egen hand, kontakta vår sekreterare Leena Paulin.

Tidigare projekt

En förteckning över tidigare accepterade projekt finns på motsvarande engelska sida.