Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Elev som använder materialet Växtliv

Växtliv

Ett escape room om blomväxternas livscykel, där lite extra fokus ligger på att skilja mellan pollen och frön.

Årskurs: Förskoleklass - Åk 3, Åk 4 - 6

Ämne: NO, Biologi

Centralt innehåll:

Innehållstyp: Escaperoom, Arbetsmaterial för utskrift, Interaktivt

Tidsåtgång: Cirka 60 minuter

Ladda ner material för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter PDF-filerna.

Förhandsvisning av materialet Växtliv

Det här är Växtliv

Växtliv innehåller åtta gåtor/uppdrag som måste lösas på rätt sätt för att nästa steg ska kunna besvaras. Alla lås är digitala. Gåtorna/uppdragen löser eleverna med både digitalt och utskrivet material.

Förbered Växtliv

Växtliv görs helst i par, grupper om 3 elever funkar också. Varje grupp behöver en digital enhet, till exempel surplatta eller dator och hörlurar. Vissa delar är analoga, till dessa behöver varje grupp en
uppsättning material.

Ha den här lärarhandledningen tillgänglig, skriv gärna ut den. Längre ner hittar du facit till de olika gåtorna och ledtrådar som du kan ge eleverna om de kör fast.

Lås

En del uppgifter är ”lås”. Det betyder att man måste ange rätt svar för att komma vidare. I facit här nedanför är de märkta med "LÅS".

På låsen kan man bara få helt rätt eller helt fel, det anges som 0% eller 100%. Grupper som får 0% kan ha några rätt. Be att de stämmer av med dig innan de försöker igen, då kan du tala om hur många rätt de har.

Det finns också uppgifter som inte är lås, de har inget inbyggt villkor för att komma vidare. Man erbjuds att försöka igen om man gör fel.

Tips inför genomförandet

Testa hela escaperoomet själv innan du gör det med elever. Då blir det lättare att ge ledtrådar.

Extra förklaringar av några uppgifter

Längst ner på sidan förklaras några av uppgifterna närmare: Växtnyckeln, Pollenprovet, Livscykeln och Nyckelkortet.

Det här behövs till en grupp

Ladda ner och skriv ut

Växtliv - elevmaterial.pdf, skriv ut dubbelsidigt och vik ihop sidorna var för sig med siffran utåt.

Växtliv - nyckelkort.pdf, skriv ut så det finns ett kort per grupp och klipp isär korten (det är 8 kort på varje ark).

Papper och pennor för att anteckna och rita.

Tips för återbruk

Det utskrivna materialet kan användas som underlag för att till exempel prata vidare om växternas delar och livscykel.

Genomför Växtliv

Tidsåtgång

Cirka 60 minuter

Ge varje grupp buntarna med utskrifter och säg "Ni kommer att hitta fyra siffror. Skriv upp dem så ni minns i vilken ordning ni hittade dem."

Ge dem länken till Växtliv och låt dem sätta igång.

Direktlänk: www.nrm.se/vaxtliv

Facit

1. Blommans delar *LÅS*

Rätt svar: 1-Fröämnen; 2-Pistill; 3-Kronblad; 4-Foderblad; 5-Ståndare

Tips: Bliden på pappret visar fler delar än vad som ska matchas i låset.

2. Växter som förökar sig med frön

Siffra att anteckna: 6

Tips: Påminn om att skriva upp siffrorna så att de minns i vilken ordning de hittade dem.

3. Växtkoden *LÅS*

Rätt svar: 1984250

Ledtråd: Översätt varje blommas bild med växtens siffra på växtnyckeln.

4. Vem tar vem?

Siffra att anteckna: 3

Det går att gå vidare när man har tryckt på alla tre hjärtan och sett info om insekterna.

Man kommer vidare från sortera kort-övningen efter första försöket.

5. Pollenkoll

Siffra att anteckna: 4

Tips: Man behöver inte rita pollenkornen så noga. Viktigt att se skillnaderna: ek har tre små öppningar i skalet, annars väldigt lik björk. Gran är mycket större än tall, annars är de lika.

6. Pollenkoden *LÅS*

Rätt svar: 32251

Ledtråd: Titta på form och storlek.

Ledtråd: Alla pollenkorn på provet ska räknas.

Facit: 3 st gran, 22 st björk, 5 st tall och 1 st ek.

7. Efter pollinering

Siffra att anteckna: 2

Uppgift 1: Eleverna ska rita in pilar på sitt papper med livscykeln. Pilarna syns på skärmen.

Uppgift 2: Eleverna ska skriva in vad de olika stegen i livscykeln heter på sitt papper. När de trycker på plussen i bilden får de orden.

Livscykeln

Grupperna visar sina ifyllda livscykler.

När de har gjort rätt (se facit längre ner) ger du dem ett nyckelkort.

8. Samla siffror *LÅS*

Rätt svar: insekt/insekter/insekterna

Uppmaning: Ni har fått fyra siffror. Skriv dem på raderna i den ordning ni fick dem!

Tips: Ni ska inte räkna era egna ben.

Ledtråd: De fyra meningarna beskriver en sorts djur.

Ledtråd: Vilken djurgrupp har sex ben?

Extra förklaringar till några av uppgifterna

Växtnyckeln, kort förklaring och lösning

Exempel Blåklocka

  1. Är växten ört- eller vedartad? ÖRT
  2. Har växten kronblad? JA
  3. Växer blommorna i flock? NEJ
  4. Är blomman klocklik? JA
  5. Blåklockan har nummer 1.

Den första siffran i koden är 1.

Gör likadant med de andra växterna på bilden, totalt 7 växter.

Skriv siffrorna utan mellanrum.

Rätt kod: 1984250

Förhandsvisning av facit till skolmaterialet Växtliv.

Pollenprovet, kort förklaring och lösning

Det översta pollenkornet som är inringat är ek. Det finns bara ett ekpollen på provet. Alla andra runda frosa är björk, 22 st.

Det nedre inringade pollenkornet är tall. Det finns fem tallpollen på provet. De stora med samma form är gran, 3 st.

Skriv siffrorna utan mellanrum.

Rätt kod: 32251

Förhandsvisning av facit till skolmaterialet Växtliv.

Pollenprovet, kort förklaring och lösning

Övre raden, från vänster: Pollinering, Frö bildas, Fröet äts upp

Nedre raden, från vänster: Blomning, Fröet gror till en ny planta, Fröet sprids.

Förhandsvisning av facit till skolmaterialet Växtliv.

Nyckelkort till Samla siffror, kort förklaring och lösning

Siffrorna ges i gröna rutor på fyra olika ställen i Växtliv. På bilden här nedanför syns den första.

När livscykeln är korrekt i fylld ger du gruppen ett nyckelkort.

Uppgiften är att fylla i de fyra siffrorna, i den ordning de dök upp i Växtliv.

Om eleverna har gjort rätt fyller de i kortet enligt facit här nedanför och kan då läsa fyra meningar som beskriver djurgruppen insekter.

Rätt ordning: 6 - 3 - 4 - 2

Rätt svar: insekt eller insekter

Röster om materialet

Eleverna tyckte det var roligt att göra. De har gjort lite liknande innan och diskussionen är i centrum vilket jag gillar.
/Lärare i åk 4

Det var roligt för att man samarbetar mycket och man får veta vad andra kan om olika saker.
/Elever i åk 4

Bli testklass för nya material

När vi närmar oss lansering av ett nytt material behöver vi hjälp att testa att det funkar som vi vill att det ska göra och föreslå hur det kan förbättras. Läs mer här.

Årskurs: Förskoleklass - Åk 3, Åk 4 - 6

Ämne: NO, Biologi

Centralt innehåll: 1-3 NO – Årstidsväxlingar i naturen. Några livscykler och anpassningar, 4-6 Biologi – Biologisk mångfald och anpassningar till miljön

Innehållstyp: Escaperoom, Arbetsmaterial för utskrift, Interaktivt

Tidsåtgång: Cirka 60 minuter

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se