Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Materialet används av elever i klassrumsmiljö.

Madagaskars mångfald

Det här är ett digitalt escaperoom om biologisk mångfald som har inspirerats av forskning vid Naturhistoriska riksmuseet. Forskaren, Johannes Bergsten, medverkar i Madagaskars mångfald och berättar om biologisk mångfald och bevarandearbete på Madagaskar.

Årskurs: Åk 7 - 9, Gymnasiet

Ämne: Biologi, Naturkunskap

Centralt innehåll:

Innehållstyp: Digital resurs, Escaperoom

Tidsåtgång: Cirka 40 minuter

Ladda ner material för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter PDF-filen.

Förhandsvisning av material

Det här är Madagskars mångfald

Madagaskars mångfald är helt digitalt och görs från Naturhistoriska riksmuseets hemsida via länken längst ner på sidan. Materialet är helt självinstruerande och innehåller filmer, bilder, korta texter och interaktiva övningar.

Madagaskars mångfald består av fem avsnitt. Varje avsnitt avslutas med att man listar ut ett lösenord, som låser upp nästa avsnitt.

Genomför Madagaskars mångfald

Tidsåtgång

Beror på gruppen, men cirka 40 minuter

Uppgiften är självinstruerande, så det går bra att
ge eleverna länken och låta dem köra igång utan
någon vidare instruktion. Ett förslag finns i rutan
här nedanför. Där finns också förslag på hur
uppgiften kan redovisas.

Tips 1!

Madagaskars mångfald innehåller mycket film, så bra om eleverna har hörlurar.

Tips 2!

Testa gärna Madagaskars mångfald innan du låter eleverna göra det. Då märker du om det är något du behöver förklara innan de kör igång.

Tips 3!

Backa till ett tidigare avsnitt genom att skrolla högst upp. Då kommer det fram en bakåtknapp högst upp på sidan.

Förslag på intro till eleverna

“På Madagaskar är den biologiska mångfalden mycket hög, men den är också starkt hotad från många håll. Fattigdom och korruption gör situationen värre.

Ni ska få gå in i rollen som beslutsfattare på en stor internationell konferens. Målet med konferensen är att skapa bästa möjliga skydd för Madagaskars biologiska mångfald.

När ni är klara lämnar ni in vilken strategi ni valde med en motivering.

Gå in på den här länken och fatta kloka beslut, lycka till!”

www.nrm.se/madagaskars-mangfald

Översikt med lösenord

Lås

Mellan avsnitten är det digitala lås. Där måste man ange rätt lösenord för att komma vidare. Här nedanför är de märkta med "Lås".

Det finns också uppgifter som inte är lås, de har inget inbyggt villkor för att komma vidare. Man erbjuds att försöka igen om man gör fel.

Uppdraget

Scenariet är ett toppmöte där man ska besluta om vilken strategi man ska välja för att skydda den biologiska mångfalden på Madagaskar.

Biologisk mångfald

Tre aspekter av biologisk mångfald: mångfald av livsmiljöer, mångfald av arter och mångfald av genetiska anlag inom en population.

Skriv in lösenordet (Lås)

Lösenord: Habitat

Hur blev Madagaskar ett artparadis?

Madagaskars geologiska och biologiska historia. Vad som menas med endemisk.

Skriv in lösenordet (Lås)

Lösenord: Endemisk

Madagaskar idag

Hur människan har påverkat naturen på Madagaskar. Socioekonomiska förhållanden hos dagens befolkning. Avskogningen på Madagaskar.

Skriv in lösenordet (Lås)

Lösenord: Avskogning

Bevarandearbete

Bevarandearbete på Madagaskar idag. Resonemang kring olika strategier för att skydda Madagaskars biologiska mångfald.

Dags att fatta beslutet

Ta det slutgiltiga beslutet om bevarandestrategi. En av strategierna innebär ett bra skydd för Madagaskars biologiska mångfald och övningen är slut. Väljer man någon av de övriga erbjuds man att göra om valet.

Lärarröster om materialet

Innehållet är mycket intressant och knyter på ett bra sätt ihop olika hållbarhetsaspekter och visar på att denna typ av problematik ofta är komplex.

De flesta eleverna tyckte att det var ett viktigt ämne, roligt, intressant och att de lärde sig mycket.

Jag tycker att det var mycket lärorikt och gjort på ett intressant sätt. Ett roligt sätt att lära sig mer om detta viktiga ämne!" /Gymnasieelev

Bli testklass för nya material

När vi närmar oss lansering av ett nytt material behöver vi hjälp att testa att det funkar som vi vill att det ska göra och föreslå hur det kan förbättras. Läs mer här.

Årskurs: Åk 7 - 9, Gymnasiet

Ämne: Biologi, Naturkunskap

Centralt innehåll: 7-9 Biologi – Människans påverkan på naturen lokalt och globalt, Naturkunskap 1 – Olika aspekter på hållbar utveckling

Innehållstyp: Digital resurs, Escaperoom

Tidsåtgång: Cirka 40 minuter

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se