Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Elever som ser på film om skogbränder i Australien

Forskare förklarar: Skogsbränder i Australien

I filmen förklarar paleontologen och forskaren Chris Mays varför det brinner i Australien och hur bränderna påverkar naturen. Han berättar också vad fossil kan avslöja om bränder i jordens förflutna.

Årskurs: Åk 4 - 6, Åk 7 - 9

Ämne: Biologi

Centralt innehåll:

Innehållstyp: Film, Arbetsmaterial för utskrift

Tidsåtgång: Filmen är 3 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Ladda ner material för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter PDF-filerna.

Förhandsvisning av material

Det här tas upp i filmen

  • Varför skogen brinner regelbundet i Australien
  • Hur skogsbränder påverkar naturen
  • Fossil avslöjar förhistoriska skogsbränder
  • Skogsbränder kopplat till massutdöenden på land

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/67HE7LK1C0

Anpassa arbetet med filmen till din klass

Använd de färdiga frågeställningarna till filmen för att låta eleverna fundera vidare kring hur skogsbränder påverkar jorden både nu, i det förflutna och i framtiden.

Frågeställningar för åk 4-6

Frågorna syftar till att eleverna ska tänka tillbaka på filmens innehåll och gärna ställa följdfrågor.

Frågeställningar för åk 7-9 och gymnasiet

Frågorna har som syfte att eleverna ska fundera vidare kring innehållet i filmen och kombinera det med tidigare kunskaper inom biologi.

Frågor

Om det uppstår frågor kring filmen som ni behöver hjälp att besvara kan ni skicka dem till museets jourhavande experter. Kontaktuppgifter finns på den här länken:

Jourhavande experter

Bli testklass för nya material

När vi närmar oss lansering av ett nytt material behöver vi hjälp att testa att det funkar som vi vill att det ska göra och föreslå hur det kan förbättras. Läs mer här.

Årskurs: Åk 4 - 6, Åk 7 - 9

Ämne: Biologi

Centralt innehåll: 4-6 Biologi – Biologisk mångfald och anpassningar till miljön, 7-9 Biologi – Människans påverkan på naturen lokalt och globalt

Innehållstyp: Film, Arbetsmaterial för utskrift

Tidsåtgång: Filmen är 3 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se