Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Elever tittar på film på stor skärm.

Forskare förklarar: Populationsdynamik hos sillgrisslor

Östersjön är ett komplext ekosystem och mer kunskap behövs för att vi ska ta hand om den och samtidigt dra nytta av dess resurser. Forskning om sillgrisslornas överlevnad i Östersjön bidrar till beslutsunderlag kring hur Östersjön bäst ska förvaltas.

Årskurs: Åk 7 - 9, Gymnasiet

Ämne: Biologi, Naturkunskap

Centralt innehåll:

Innehållstyp: Film, Arbetsmaterial för utskrift

Tidsåtgång: Filmen är 10 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Ladda ner material för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter PDF-filerna.

Arbetsmaterial för utskrift.

Det här är tas upp i filmen

  1. Vad är en sillgrissla?
  2. Hur man studerar sillgrisslornas överlevnad.
  3. Vad som påverkar sillgrisslornas överlevnad.
  4. Olika framtidsscenarier för Östersjön.
  5. Hur forskningsresultaten påverkar förvaltningen av Östersjön.

Förberedelser

Ladda ner och skriv ut ordlistan. Gärna ett exemplar till varje elev, alternativt dela filen till eleverna via er lärplattform.

Ladda ner och skriv ut diskussionsfrågorna eller dela dem via er lärplattform.

Genomförande

Tidsåtgång: filmen tar 10 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Före filmen

Dela ut och gå eventuellt igenom ordlistan.

Länk till filmen

https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/50HE29R7RK

Efter filmen

Låt eleverna diskutera utifrån frågorna. Beroende på gruppen kan redovisningen ske på olika sätt, muntligt eller skriftligt eller som en del i en senare examination.

Frågor

Om det uppstår frågor kring filmen som ni behöver hjälp att besvara kan ni skicka dem till museets jourhavande experter. Kontaktuppgifter finns på den här länken:

Jourhavande experter

Bli testklass för nya material

När vi närmar oss lansering av ett nytt material behöver vi hjälp att testa att det funkar som vi vill att det ska göra och föreslå hur det kan förbättras. Läs mer här.

Årskurs: Åk 7 - 9, Gymnasiet

Ämne: Biologi, Naturkunskap

Centralt innehåll: 7-9 Biologi – Lokala och globala ekosystem. Populationer och resurser, Naturkunskap – Naturvetenskapliga arbetsmetoder

Innehållstyp: Film, Arbetsmaterial för utskrift

Tidsåtgång: Filmen är 10 minuter, plus diskussion och eventuell redovisning.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se