Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Elever arbetar med materialet.

Djurmysteriet

Eleverna får i uppdrag att identifiera ett okänt djur. Först observeras olika karaktärsdrag hos det okända djuret, sedan placeras det i livets träd och slutligen artbestäms med hjälp av DNA.

Årskurs: Åk 4 - 6, Åk 7 - 9

Ämne: Biologi

Centralt innehåll:

Innehållstyp: Arbetsmaterial för utskrift, Digital resurs, Escaperoom, Systematisk undersökning

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Ladda ner material för utskrift

Lärarhandledningens text följer efter PDF-filerna.

Arbetsmaterial djurmysteriet

Det här är Djurmysteriet

Djurmysteriet innehåller åtta gåtor/uppdrag som måste lösas på rätt sätt för att nästa steg ska kunna besvaras. Alla lås är digitala. Gåtorna/uppdragen löser eleverna med både digitalt och utskrivet material.

Förbered Djurmysteriet

Djurmysteriet görs helst i par, grupper om 3 elever funkar också. Varje grupp behöver en digital enhet, till exempel surplatta eller dator och hörlurar. Vissa delar är analoga, till dessa behöver varje grupp en uppsättning material.

Ha den här lärarhandledningen tillgänglig, skriv gärna ut den. Längre ner hittar du facit till de olika gåtorna och ledtrådar som du kan ge eleverna om de kör fast.

Lås

En del uppgifter är ”lås”. Det betyder att man måste ange rätt svar för att komma vidare. I facit här nedanför är de märkta med "LÅS".

På låsen kan man bara få helt rätt eller helt fel, det anges som 0% eller 100%. Grupper som får 0% kan ha några rätt. Be att de stämmer av med dig innan de försöker igen, då kan du tala om hur många rätt de har.

Det finns också uppgifter som inte är lås, de har inget inbyggt villkor för att komma vidare. Man erbjuds att försöka igen om man gör fel.

Tips!

Testa hela övningen själv innan du gör den med elever. Då blir det lättare att ge tips och ledtrådar.

Det här behövs till en grupp

Ladda ner och skriv ut

Djurmysteriet - elevmaterial.pdf, skriv ut dubbelsidigt. Kontrollera att tabellen ligger "rättvänd" överst i bunten och vik ihop de två andra sidorna var för sig med siffran utåt.

Genomför Djurmysteriet

Tidsåtgång

Cirka 20 minuter

Ge varje grupp buntarna med utskrifter och säg ”Nu ska ni få lösa en gåta. Ni kommer få all information ni behöver på skärmen. Läs noga och samarbeta i era grupper.”

Ge dem länken till Djurmysteriet och låt dem sätta igång.

Direktlänk: www.nrm.se/djurmysteriet

Lärarröster om materialet.


"Som lärare tycker jag att det var mycket välgjort och intressant."

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger Länk till annan webbplats. på facebook!

Facit

1. Ett okänt djur

Observationsprotokollet ska fyllas i för det okända djuret (första kolumnen).

Korrekt ifylld tabell lite längre ner.

2. Det okända djurets egenskaper *LÅS*

Rätt svar: päls, klor, hörntänder, rovdjurständer, DNA:t har T på 4:e positionen, DNA:t har A på 4:e positionen.

Tips: Alla sex egenskaper måste vara markerade för att man ska komma förbi låset.

3. Utredning

Rätt svar: björn, räv, säl

Tips: Be att få se att tabellen är korrekt ifylld innan de går vidare.

Korrekt ifylld tabell:

4. Livets träd *Lås*

Rätt svar: C

Ledtråd: Vilka av de andra djuren har kryss i exakt samma rutor som det okända djuret?

5. Provtagning för DNA-analys

Rätt svar: sekvensering (sekvensera godkänns också)

6. Centrum för genetisk identifiering *LÅS*

Rätt svar: sekvensering

Ledtråd: Ni fick lösenordet nyss.

7. Resultat

Ingen fråga, men eleverna måste gå igenom alla steg för att komma vidare.

8. Lösningen *LÅS*

Rätt svar: europeisk grävling (grävling godkänns också)

Lärarröster om materialet

Som lärare tycker jag att det var mycket välgjort och intressant.

Bli testklass för nya material

När vi närmar oss lansering av ett nytt material behöver vi hjälp att testa att det funkar som vi vill att det ska göra och föreslå hur det kan förbättras. Läs mer här.

Årskurs: Åk 4 - 6, Åk 7 - 9

Ämne: Biologi

Centralt innehåll: 4-6 Biologi – Identifiera och gruppera organismer. Artkunskap, 7-9 Biologi – Systematiska undersökningar

Innehållstyp: Arbetsmaterial för utskrift, Digital resurs, Escaperoom, Systematisk undersökning

Tidsåtgång: Cirka 20 minuter

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se