Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Människor i olika åldrar i en ljus miljö. Bord med olika naturföremål syns i bakgrunden.

LÄRARFORTBILDNING VÅREN 2022

test

Fortbildning för lärare är kostnadsfritt på Naturhistoriska riksmuseet.

Under våren 2022 kan du välja mellan tio olika fortbildningar. De flesta är online och några är på plats på museet. Ett av tillfällena är ett hybridevenemang.

Både yrkesverksamma lärare och lärarstudenter är välkomna!

h

Vi ses online!

Under våren 2022 kan du välja mellan tio fortbildningar online där du får inblick i museets utställningar, forskning och samlingar. Alltid med konkreta lektionstips som kopplar till både kursplanen och fortbildningens innehåll.

h

Kom till museet!

Under våren 2022 erbjuder Naturhistoriska riksmuseet åter fortbildningar på plats där du får inspiration från både naturen och museets forskning och samlingar. Välj mellan fyra olika fortbildningar på plats.

Person som tittar på växter. Foto: Mikael Axelsson

Bli påmind om aktuella fortbildningar

I lärarbrevet påminner vi om aktuella fortbildningar. Lärarbrevet är kostnadsfritt och skickas ut varannan vecka under terminerna.

Prenumerera gärna!