Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Labbmiljö. I förgrunden ett mikroskop och en låda med monterade insekter.

Ta del av museets vetenskapliga verksamhet

Ta del av den vetenskapliga verksamheten på Naturhistoriska riksmuseet. Både som egen fortbildning och inspiration och för att kunna ge svar på kluriga elevfrågor.

Samlingarnas roll

Grunden för Naturhistoriska riksmuseets verksamhet är våra samlingar. Som resultat av närmare 300 år av forskningsresor och insamling rymmer de idag cirka 11 miljoner föremål av växter, djur, svampar, fossil, mineral och vävnadsprover.

Samlingarna består av föremål bevarade på olika sätt, logiskt sammanhängande och arrangerade i systematisk ordning. Samlingarna är alla starkt knutna till den verksamhet som pågår vid våra forskningsenheter.

Läs om museets samlingar

Hylla med föremål i sprit. Två personer i vita rockar.

Följ forskningen!

Naturhistoriska riksmuseet bedriver forskning inom geovetenskap, paleobiologi, zoologi, botanik, mykologi och bioinformatik med utgång från våra stora samlingar. Genetiska och morfologiska analyser genomförs för att hitta nya arter och förstå släktskapsrelationer.

Vi kartlägger även jordens historia för att förstå de geologiska processer som formar vår värld. Analyser av stora mängder data lägger grunden för många delar av vår forskning.

Vår forskning är inte bara avgörande för vetenskapliga framsteg, utan också för att ge underlag till politiska beslut och engagera allmänheten. Dyk in i vår forskning och bli inspirerad av de otroliga berättelser vår planet har att berätta.

Läs om museets pågående forskningsprojekt.

Labbmiljö.

Natur- och miljöövervakning på uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet har en av världens äldsta miljöprovbanker och ansvarar för rikstäckande pollenprognoser, ringmärkning av fåglar och genetisk identifiering av okända organismer. Vi övervakar djurpopulationer och har ett särskilt ansvar för statens vilt.

Våra långtidsserier avslöjar förändringar av miljögifter i naturen och effekterna på ekosystemen. Det synliggör hot mot miljön och är en viktig resurs för beslutsfattare och forskare i Sverige och globalt.

Läs om museets natur- och miljöövervakning

Obduktion av säl.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se