Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
En späckhuggare utanför Tromsö i Norge. Den har inget med den döda späckhuggaren att göra.

2024-04-16 Hot mot marina toppredatorer

Digital fortbildning för lärare i åk 7-9 och NaK.

Hör en av museets forskare berätta om vilka hot som finns mot havens toppredatorer. Hajar, tandvalar, tonfisk och svärdfisk hotas av flera mänskliga aktiviteter som överfiske, habitatförstörelse och miljögifter. Avslutas med tips på lektionsmaterial på samma tema.

Tack för att du svarade på enkäten!

Här hittar du presentationen som pdf, materialtipsen och annat från fortbildningen Träffa en pollenexpert. Den här sidan ligger kvar till den 30 juni 2024, spara gärna länken.

Hoppas vi ses digitalt snart igen!

Hämta presentationen i pdf-format

Resurser som togs upp under fortbildningen

Kostnadsfria lektionsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet finns på www.nrm.se/dlr7-9 Länk till annan webbplats. och www.nrm.se/dlrGy Länk till annan webbplats..

Därifrån är det lätt att klicka sig vidare till material för yngre elever.

Systematisk undersökning: Sälforskaren

Det här är en digilog övning där eleverna får använda information från flera källor för att dra slutsatser om två svenska sälpopulationer. Källorna som används är SharkWeb, Sveriges nationella arkiv för marin övervakningsdata och SMHI. Det mesta görs digitalt, men några delar görs på papper. Materialet är helt självinstruerande och innehåller filmer, bilder, korta texter och interaktiva övningar.

Sälforskaren består av fem avsnitt, alla länkar osm behövs är inbakade i materialets digitala stomme. Uppgiften kan göras enskilt eller i par. Hämta materialet om sälforskning.

Centralt innehåll

  • 7-9 Biologi - Lokala och globala ekosystem, populationer och resurser
  • Naturkunskap - Naturvetenskapliga arbetsmetoder
Förhandsvisning av materialet.

Fler lektionsmaterial på samma tema

David arbetar med natur- och miljöövervakning. Här är fler lektionsmaterial som handlar om att följa utvecklingen i naturen över tid.

Forskare förklarar: Populationsdynamik hos sillgrisslor

Förhandsvisning av materialet.

Östersjön är ett komplext ekosystem och mer kunskap behövs för att vi ska ta hand om den och samtidigt dra nytta av dess resurser. Forskning om sillgrisslornas överlevnad i Östersjön bidrar till beslutsunderlag kring hur Östersjön bäst ska förvaltas.

Centralt innehåll

  • 7-9 Biologi - Lokala och globala ekosystem, populationer och resurser
  • Naturkunskap 1 - Hållbar utveckling

Hämta materialet om sillgrisslors populationsdynamik.

Forskare förklarar: Miljögiftsforskning

Förhandsvisning av materialet.

I en föreläsning för gymnasieelever från 2011 berättar Anna Roos om hur forskare vid Naturhistoriska riksmuseet uppmärskammat både DDT, PCB och andra miljögifters skadliga påverkan på djurlivet. Forskning som resulterat i förbud mot dessa kemikalier.

Centralt innehåll

  • 7-9 Biologi - Människans påverkan på naturen lokalt och globalt
  • Naturkunskap 1 - Hållbar utveckling

Hämta materialet om miljögiftsforskning.

DNA i miljöns tjänst

Förhandsvisning av materialet.

Det här är ett lektionsupplägg som inbegriper både eget arbete i en interaktivt gränssnitt och diskussion med andra. Materialet är självinstruerande och innehåller filmer, bilder, korta texter och interaktiva övningar.

DNA i miljöns tjänst består av två delar. Den första är digital och görs enskilt. Där får eleverna bakgrundsinformation. De får också fakta om invasiva arter samt information om hur man samlar in, extraherar och analyserar DNA från naturen. Den andra delen är en diskussionsövning som görs i grupper om förslagsvis 3-4 elever.

Centralt innehåll

  • 7-9 Biologi - Genetik. Metoder, möjligheter, risker och etiska frågor
  • Naturkunskap - Naturvetenskapliga arbetsmetoder

Hämta materialet om DNA i miljöns tjänst.

Mer fortbildning

Laptop med digital fortbildning på skärmen.

Kostnadsfritt

Under våren erbjuds fler kostnadsfria fortbildningar, se utbudet här Länk till annan webbplats..

Distanskurs

För dig som undervisar i åk 4-6 finns distanskursen Evolution för Lgr 22. Den består av självstudier och tre digitala träffar (onsdagar klockan 15-16.30). Distanskursen har en kursavgift. Information och anmälan Länk till annan webbplats..

Håll kontakten!

Nyhetsbrev för lärare

Lärarbrevet kommer varannan vecka under terminerna och innehåller tips på lektionsmaterial på olika teman, till exempel rymden, evolution eller hållbar utveckling. Nyproducerade material har alltid premiär i lärarbrevet. Man får också information om de närmast förestående fortbildningarna.

Prenumerationen är kostnadsfri och kan avbrytas när som helst. Lärarbrev.

Facebook

I facebookgruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagoger efterlyser vi testklasser för lektionsmaterial under utveckling. Där publicerar vi dagliga tips på lektionsmaterial och fortbildningar, ibland didaktiska resonemang och lästips. Facebook Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: skola@nrm.se