Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny
Foto av barn i olika åldrar i ljus klassrumsmiljö

FORSKARE FÖRKLARAR: kAMBRISKA EXPLOSIONEN

Rikedomen av livsformer som vi ser på jorden idag har sitt ursprung i den kambriska explosionen, en koet period i jordens historia när artrikedomen på jorden ökade explosionsartat. I en kort film berättar forskaren Christian Skovsted på Naturhistoriska rikmuseet om den livsviktiga explosionen.

Ett mikrofossil från den kambriska explosionen, över en halv miljard år gammalt. Foto: Christian Skovsted.


Ämnen: NO, biologi, evolution
Typ av material: Film (11 min) med tillhörande arbetsmaterial.

Dokument för nedladdning

Var med och testa material under utveckling och få tips om lektionsmaterial och fortbildning - välkommen till gruppen Naturhistoriska riksmuseet för pedagogerlänk till annan webbplats på facebook!

 

I en filmad föreläsning tar Christian Skovsted, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, med hjälp av sin forskning med er en halv miljard år tillbaka i tiden till den kambriska explosionen. En tidpunkt som visar sig vara startpunkten för det rika djurliv som vi har på jorden.

Christian visar unika bilder på fossil som är så små att det behövs mikroskop för att se dem, och han berättar vad dessa mikroskopiska fossil avslöjar om djurlivet då och nu.

Följande frågeställningar diskuteras i filmen

  • Vad är den kambriska explosionen?
  • När inträffade den kambriska explosionen?
  • Hur vet man att den kambriska explosionen inträffade?
  • Vad är det du hittar?
  • Vad är det för sorts djur?
  • Vad betyder det här för oss?


Christian Skovsted jobbar på Naturhistoriska riksmuseets enhet för paleaontologi och hans forskning handlar om den kambriska explosionen.

Utbildning: Naturvetarprogrammet på Uppsala Universitet med inriktning på geologi, särskilt historisk geologi och paleontologi. Sedan doktorerade jag på Uppsala Universitet med en avhandling om den kambriska faunan från nordöstra Grönland.

"Det bästa med att forska är att man får chansen att åka till många spännande ställen för att göra fältarbete. Till exempel västra Mongoliet, Öland, södra Australien eller Gotland. Och ibland när man sedan får fram fossil så kan det dyka upp rester av djur eller växter som ingen annan människa någonsin har sett förut. Och det är en fantastisk känsla när man sen förstår hur de fossila resterna har suttit ihop och fungerat som ett djur."

 

ANDRA HAR ÄVEN TITTAT PÅ DET HÄR