Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Högstadieelever på museet.
Navigationspil för gymnasiet

gymnasiet

polartrakterna

Utställningen beskriver livet vid jordens poler, på land och i vatten.

Se hur djur och växter klarar att leva i den hårda kalla miljön och möt världens största nulevande djur – valarna. Fundera kring hur klimatförändringar påverkar livet i dessa områden.

Elever/unga människor i utställningen Polartrakterna.
Isbjörn
Valskelett i utställningen Polartrakterna.Ett litet barn tittar på den stora skelettet tillsammans med en vuxen.

MER OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen pågår tills vidare och är producerad av Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om utställningen

BOKA SKOLPROGRAM

Du kan boka ett skolprogram som kopplar till utställning med någon av våra kunniga pedagoger.

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN (Lgr 11)

Förmåga: Här kan eleverna träna sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Centralt innehåll biologi: Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem.

Centralt innehåll geografi: Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Våra utställningars gestaltningar och föremål erbjuder spännande och inspirerande lärandemiljöer för dina elever. Här finns visualiserad kunskap att lära sig tolka och förstå.