Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Högstadieelever på museet.
Navigationspil för gymnasiet

gymnasiet

Metod: arbeta med utställningarna

Vi visualiserar kunskap om djur och natur. Här beskriver vi en metod där du på egen hand kan arbeta i utställningarna med dina elever, med gestaltningarna i fokus.

Metoden går ut på att låta elever i mindre grupper, observera var sin gestaltning och sedan skriva ner några frågor som gestaltningen väcker. Du kan se videoklipp från varje moment där lärarstudenter från Stockholms universitet genomför aktiviteten i utställningen Natur i Sverige under ledning av museets pedagoger.

Introduktion

I introfilmen ovan ger museets pedagog instruktioner om hur workshopen går till.

Observera att uppgiften ska kännas fri från prestationskrav.  Det finns inga ”rätta frågor” och således inget facit.

Observationer

Studenterna studerar ett diorama med havsörnar i Natur i Sverige och skriver ner de frågor som väcks under observationen.

Studenters samtal

Studenterna diskuterar med varandra om vad de observerat och vilka frågor som väckts. Under diskussionen drar de automatiskt slutsatser om vad som gestaltas genom att använda sina tidigare kunskaper. Diskussionerna handlar mestadels om beteenden och biologiska samband. Ofta drar studenterna viktiga och riktiga slutsatser om vad som gestaltas.

Gruppredovisning

Efter 10 minuter redovisar gruppen sina frågor. Studenterna har vanligen egna hypoteser om vad gestaltningen visar och varför djuren gör som de gör.Om gruppen vill och du själv vet svaren kan du, precis som pedagogen i filmen, svara på frågorna. Annars kan eleverna själva söka efter svaren under eller efter besöket.