Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Foto av pojke i utställningen Den mänskliga resan. Han härmar en docka av tidig homosapiens som kastar ett spjut. Foto: Martin Stenmark
Navigationspil för årskurs 4-6

ÅK 4-6

polartrakterna

Utställningen beskriver livet vid jordens poler, på land och i vatten.

Se hur djur och växter klarar att leva i den hårda kalla miljön och möt världens största nulevande djur – valarna. Fundera kring hur klimatförändringar påverkar livet i dessa områden.

Några elever i utställningen Polartrakterna.
Isbjörn
Elever/unga människor i utställningen Polartrakterna.

MER OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen pågår tills vidare och är producerad av Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om utställningen

BOKA SKOLPROGRAM

Du kan boka ett skolprogram som kopplar till utställning med någon av våra kunniga pedagoger.

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN (Lgr 11)

Förmåga: Här kan eleverna träna sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Centralt innehåll biologi: Djurs, växters och andra organismers liv, ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har. Ekosystem, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön. Organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Centralt innehåll geografi: De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

STUDIEMATERIAL

Lärarmaterial

Utställningens texterlänk till annan webbplats

Elevmaterial

Tipspromenad i Polartrakternalänk till annan webbplats

MILJÖBYGGARNA
- ett studiepaket i flera utställningar

Lärarmaterial

Introduktionlänk till annan webbplats

Lärarhandledninglänk till annan webbplats

Elevuppgifter

Loggboklänk till annan webbplats

Våra utställningars gestaltningar och föremål erbjuder spännande och inspirerande lärandemiljöer för dina elever. Här finns visualiserad kunskap att lära sig tolka och förstå.