Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Foto av pojke i utställningen Den mänskliga resan. Han härmar en docka av tidig homosapiens som kastar ett spjut. Foto: Martin Stenmark
Navigationspil för årskurs 4-6

ÅK 4-6 I

LIVETS MÅNGFALD

Utställningen visar en mångfald av olika djurarter som är anpassade till att leva på land, i vatten eller i luften.

Pojke undersöker vad som finns inuti en trädstam i utställningen Livets mångfald. Foto: Martin Stenmark.
Den tvåhövdade kalven. Foto:Staffan Wearnt
Flicka tittar i förstoringsglas i utställningen LIvets mångfald. Foto: Martin Stenmark

Artrikedom är värdefull för oss och livet på jorden. Bland annat kan vissa tropiska växter bota cancer. Men det finns arter som redan har utrotats av människan.

Se kalven med två huvuden, väggen fylld av fjärilar och den utdöda pungvargen.

MER OM UTSTÄLLNINGEN

Utställningen pågår tills vidare och är producerad av Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om utställningen

KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN (Lgr 11)

Förmåga: Här kan eleverna träna sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen.

Centralt innehåll biologi: Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.Livets
utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Våra utställningars gestaltningar och föremål erbjuder spännande och inspirerande lärandemiljöer för dina elever. Här finns visualiserad kunskap att lära sig tolka och förstå.