Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vertebratsamlingarna

De i särklass största föremålen som finns på museet är ryggradsdjur. Samlingarna omfattar allt från centimeterlånga zebrafiskar och grodor till monterade valskelett som är långa som bussar.

Fåglar

Vår fågelsamling är bland de största i världen. Materialet omfattar skinn, skelett, spritpreparat, äggkullar, samt blod- och vävnadsprover. Samlingen av skinn är en av världens största och artrikaste, där 65 % av världens arter finns representerade. Skelettsamlingen däremot, är relativt inkomplett. Det beror på att det var vanligare att lägga hela fåglar i sprit under insamlingsresor förr i tiden, snarare än att skelettera djuren.

Den senaste stora genomgången av fågeltyper på Naturhistoriska riksmuseet gjordes av Nils Gyldenstolpe år 1926, och förteckningen inkluderar totalt 283 typer.

Däggdjur

Vi förvaltar en omfångsrik samling däggdjur med ca 120 000 föremål, huvudsakligen i form av skelett och skinn, men också spritbevarade djur och vävnadsprover. En del av djuren är monterade och används bland annat i museets utställningsverksamhet. Framför allt används samlingen dock i forskningssammanhang och i utbildningssyfte.

Samlingens rötter går tillbaka till 1700-talet, kanske även sent 1600tal och omfattar lite mer än 40% av världens kända däggdjur. De kommer från alla världens hörn, dock har vi en inriktning på svenska och europeiska arter samt stora samlingar från Sydamerika, Afrika och Sydostasien. Däggdjuren som ingår i statens vilt är speciellt väl representerade.

Fiskar

Den svenska faunan är väl representerad i vår samling för de vanligare arterna. Merparten av samlingarna omfattar dock utländskt material från hela världen där fiskar från tropiska och subtropiska områden i Sydamerika och Asien dominerar. Samlingen innehåller omkring 500 000 exemplar i 70 000 burkar, varav merparten är databaslagt. Av dessa utgör ca 1700 poster typmaterial. Nästan alla våra fiskföremål är bevarade i sprit. Det finns också ett mindre antal skelett, enstaka skinn, många monterade fiskar, genomskinliga så kallade alizarinpreparat för särskilda forskningsprojekt, samt ett litet antal otoliter.

Grod- och kräldjur

Den svenska grod- och kräldjurs-faunan är väl representerad i vår samling, delvis på grund av det begränsade antal arter som förekommer i Sverige. Huvuddelen av våra samlingarna består därför av arter från tropiska och subtropiska områden.

I samlingen finns ungefär 50 000 exemplar fördelade på 10 000 burkar, varav omkring hälften finns registrerade i vår samlingsdatabas. Större delen av samlingen bevaras i sprit, men det finns även hela monterade djur, skelett och skinn. Typsamlingen är relativt liten med cirka 250 typexemplar, och domineras av arter beskrivna av L. G. Andersson, C. Linné, E. Lönnberg och H. Rendahl.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten