Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Vanliga frågor (FAQ)

Här svarar vi på några vanliga frågor.

Varför behöver ni så många exemplar av varje art?

Naturhistoriska museisamlingar ska spegla jordens historiska och nutida mångfald. För att det ska vara möjligt måste samlingarna ständigt utökas med nytt och gammalt material. För både forskning och undervisning kan det vara viktigt att ha tillgång till flera exemplar från olika platser och tidsperioder. Det kan också vara relevant att ha exemplar som representerar olika åldrar, livsstadier, kön och variation i färg och form. Detta för att exempelvis kunna se förändringar i utbredning, artsammansättning, genetik eller utseende över tid eller rum.

Forskningsmetoder och vad som är relevant att studera utvecklas i snabb takt. Att samla på flera individer av samma art kan därför också vara ett sätt att tillgodose framtida behov.

Är Naturhistoriska riksmuseet intresserade av att ta emot enstaka exemplar eller samlingar av insekter, spindeldjur, mollusker m.m.?

Våra samlingar är till stor del uppbyggda på donationer från allmänheten och vi tar emot både stora och små donationer årligen. Vi är främst intresserade av föremål med kända fångst- eller insamlingsuppgifter. Exemplar som till exempel breddar våra samlingars taxonomiska eller geografiska representation tas tacksamt emot. Både enstaka exemplar och större samlingar kan vara av intresse.

Läs mer under Berika våra samlingar.

Är Naturhistoriska riksmuseet intresserade av att ta emot döda däggdjur/fåglar?

Naturhistoriska riksmuseet tar emot alla djur som är statens vilt förutom varg, björn, lo och järv som istället ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Utöver statens vilt kan även andra arter vara av intresse.

Läs mer under Berika våra samlingar.

Tar Naturhistoriska riksmuseet emot monterade djur, djursouvenirer (exempelvis skor, väskor, plånböcker i djurskinn), pälsar, pälskappor m.m.?

Vi är främst intresserade av föremål med kända fynduppgifter. Föremål som tillhör eller vid tiden för insamlandet tillhörde statens vilt behöver däremot lämnas till oss. Kontakta oss gärna om du är osäker.

Observera att vissa djurprodukter kan omfattas av handelsförbud (CITES).

För information eller frågor om CITES hänvisar vi till Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.

Är uppstoppade fåglar och däggdjur giftiga?

Djur som har monterats från senare halvan av 1800-talet och framåt kan vara preparerade med arsenik för att hålla borta skadedjur. Arsenik är giftigt vid inandning, förtäring och hudkontakt och kan fällas ut i dammet på de monterade djuren. Monterade, eller ”uppstoppade” djur ska helst förvaras i väl ventilerade utrymmen. De bör regelbundet dammas av med en dammvippa, gärna utomhus och med skydd av dammfiltermask (P3) och handskar. Ögon, näbbar och andra päls- och fjäderfria partier kan torkas av med lite sprit på en bomullstuss.

Läs gärna mer om arsenik i monterade djur i Riksantikvarieämbetets Vårda-Väl blad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten