Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Resurser

Arbetet med de zoologiska samlingarna kan kräva särskild utrustning, litteratur och tillgång till specialanpassade lokaler. Resurserna är tillgängliga för både personal och gästforskare.

Röntgen

Bilden visar en röntgenbild av en Padda uppfirån, där skelettet syns tydligt och vävnaderna är genomskinliga. Förstora bilden

Klicka för zoom.

Med hjälp av vår röntgen kan vi bland annat studera skelettstrukturer hos djur. Exempel på andra tillämpningsområden är att hitta ammunitionsrester eller andra metallföremål i djur som faller inom ramen för statens vilt. Till höger röntgenbild av Blombergs padda (Rhaebo blombergi).

Konservatorsverkstan

Konservatorsverkstan är vår anläggning för att ta emot, undersöka och preparera döda fåglar och däggdjur.

Här kan du läsa mer om konservatorsverkstan.

Bibliotek

Enheten har egna bibliotek med zoologisk litteratur, med ett fokus på systematik, inklusive ett stort antal specialtidskrifter. I första hand är det zoologiska biblioteket öppet för enhetens personal och gästforskare.

Här kan du läsa mer om det zoologiska forskningsbiblioteket.

Arkiv

I enhetens arkiv finns gamla kataloger, journaler, korrespondens, dagböcker från insamlingsresor, och andra dokument som berör de zoologiska samlingarna. Ett fåtal dokument finns digitaliserade som pdf-filer. Merparten av enhetens arkiv förvaras numera i museets centralarkiv, men vissa delar som används flitigt i arbetet med samlingarna finns kvar lokalt.

Databas

Alla databaslagda zoologiska föremål blir sökbara på museets webportal för samlingar. Digitalisering av både äldre föremål och nyinkommet material sker löpande och portalen uppdateras kontinuerligt.

Gå till webportalen för att söka i våra samlingar Länk till annan webbplats.

Museikataloger

För vissa djurgrupper finns webbaserade inventariekataloger som är användbara om än inte fullt uppdaterade.

Coleoptera (skalbaggar) Länk till annan webbplats.

Lepidoptera (fjärilar) Länk till annan webbplats.

Hemiptera (halvvingar) Länk till annan webbplats.

Fishbase

FishBase är världens största uppslagsverk om fisk, fritt tillgängligt på nätet. FishBase grundades 1988 och har 13 medlemsorganisationer varav i Sverige är Naturhistoriska riksmuseet medlem.

Här kan du läsa mer om Fishbase

 

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten