Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om våra samlingar

Valskelett till mygg-genitalier och mikroskopiska maskar, våra omfattande zoologiska samlingar spänner över hela djurvärlden. Samlingarna utgör en unik forskningsresurs och används av forskare över hela världen.

Introduktion

De zoologiska samlingarna innehåller närmare 4 miljoner föremål och kan grovt delas in i ryggradsdjur, insekter och övriga evertebrater.

Ursprung och nutid

Samlingarna bygger mestadels på djur insamlade under expeditioner i olika delar av världen men också på donationer. Enhetens äldsta samlingar är från 1700-talet men mycket material kommer från svenska expeditioner genomförda i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Samlingarna expanderar fortlöpande genom både inlämnade föremål och omfattande fältarbeten av museets egna forskare i Sverige och utomlands.

Samlingarna som forskningsresurs

De zoologiska samlingarna innehåller tiotusentals typexemplar dvs insamlade exemplar som nya artbeskrivningar är baserade på. Dessa lånas, fotograferas och studeras ofta av forskare från hela världen. Nya typexemplar tillkommer löpande av museets egna forskare som beskriver i genomsnitt över 100 nya arter varje år. Det är idag standard att sekvensera DNA ur samlingsföremål som kan besvara allt från kriminaltekniska till evolutionära och bevarandebiologiska frågeställningar. Frågor kring tidstrender, populationsförändringar, utbredning, eller exponering för miljögifter är andra exempel på forskningsstudier som våra samlingar används till. En växande trend är att sekvensera en arts hela arvsmassa (genomet) från museiföremål vilket gett upphov till ett forskningsfält som på engelska kallas ’museomics’.

Digitalisering

Databaslagda zoologiska föremål publiceras löpande på museets samlingssida. Ungefär en femtedel av alla föremål är i dagsläget registrerade digitalt och sökbara. Vi jobbar kontinuerligt med att registrera både gamla föremål och nyinkommet material till våra samlingar. Föremål som ännu inte är tillgängliga digitalt är i många fall förtecknade i handskrivna kataloger, kartotek och artlistor vilket underlättar sökbarheten i de icke digitaliserade samlingarna.

Delsamlingar

Våra vertebratzoologiska samlingar innehåller ca 400 000 föremål av däggdjur, fåglar, groddjur, kräldjur och fiskar. Från fotsulorna av skinnlagda fåglar sekvenseras regelbundet fågelarters hela arvsmassa och vi har världsunika föremål från en del utdöda djur som pungvarg och blåbock.

Till våra vertebratzoologiska samlingar.

Våra entomologiska samlingar innehåller över tre miljoner insekter varav skalbaggar och fjärilar upptar mest utrymme. Samlingen innehåller ett mycket stort antal typer, och de äldsta föremålen kan spåras bakåt ända till Carl von Linné.

Till våra entomologiska samlingar.

Utdragen låda full av samlingsföremål som tagghudingar.Förstora bilden

Bild från museets mollusksamling.

Våra evertebratzoologiska samlingar på drygt en halv miljon föremål innehåller allt från mikro-skopiska ädelstensmaskar till meterlånga bläckfiskar. Här hittas även sjöstjärnor, kräftdjur, snäckor, maskar, koraller, svampdjur och maneter.

Till våra evertebratzoologiska samlingar.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten