Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Evertebratsamlingarna

Våra evertebratsamlingar innehåller alla ryggradslösa djurgrupper utom insekter, landlevande spindeldjur och mångfotingar. Samlingarna utgörs av spritkonserverade och torkade djur, samt mikroskopiska preparat.

Blötdjur – mollusker

Mollusksamlingarna omfattar framför allt prover med torra mollusker samt prover förvarade i sprit, men även en del mikroskoppreparat. Marina mollusker är särskilt väl representerade från Arktis, Antarktis, Nordatlanten och södra Sydamerika.

Bild av en förstorad bild av en pytteliten död ljuslila bläckfisk med stort huvud och små korta tentakler, återgiven mot svart bakgrund. Förstora bilden

Bläckfisken Semirossia patagonica.

För land- och sötvattensarter är täckningen av Östersjöområdet god och Skandinavien mycket god.

Spritsamlingarna är analogt katalogiserade, med art- respektive katalognummer i kartotek. Vissa djurgrupper i sprit är även registrerade digitalt. Av den torra samlingen är endast en mindre del katalogiserad och endast digitalt. Det finns ett stort antal typexemplar, de flesta digitalt katalogiserade.

På bilden ser du Bläckfisken Semirossia patagonica som endast är några centimeter lång. Fotografen är Anna Persson, Naturhistoriska riksmuseet.

De torra samlingarna är huvudsakligen okatalogiserade.

Rundmaskar - nematoder

Vi har en omfattande äldre preparatsamling av främst marina nematoder från C.A. Allgéns verksamhet. Djuren i samlingen finns beskrivna i publikationer från 1925 till 1960. Ett stort antal typföremål har separerats ur samlingen och registrerats digitalt. Preparaten är dock i ett dåligt eller mycket dåligt skick på grund av uttorkning.

En nyare samling från Margareta Hendelbergs verksamhet omfattar marina nematoder insamlade på svenska västkusten och i Norge, utanför Bergen och i Trondheimsfjorden under 1970-talet.

Relativt omfattande samlingar av marklevande arter finns främst från svenska men även antarktiska lokaler, preparerade av Sven Boström och Björn Sohlenius.

Björndjur - tardigrader

Vi har mikroskopiska preparat med djur insamlade av G. Thulin. Nyare preparat med björndjur insamlade av Björn Sohlenius innehåller djur från svensk barrskogsmark i Gästrikland, från Stockholms nationalstadspark (Ekoparken) och från Stordalsmyren i Abisko.

Från Antarktiska nunataker finns tardigrader insamlade från tre svenska expeditioner (SWEDARP) under perioden 1991–1997.

Havsborstmaskar - polychaeter

I våra samlingar finns en stor mängd havsborstmaskar, samtliga konserverade i alkohol. Samlingarna är baserade på material från insamlingsexpeditioner, de tidigaste från 1800-talets början, och privata donationer.

Typmaterialet inkluderar arter beskrivna av bland andra Kinberg, Malmgren, Hessle, Bergström, Wesenberg-Lund, Arwidsson, Hartman, Sigvaldadottir och Pleijel.

Plattmaskar - platyhelminthes

Flera svenska zoologer har under 1900-talet specialiserat sig på frilevande plattmaskar, och stora delar av deras samlingar har deponerats på riksmuseet. Bland de mest aktiva plattmasksystematikerna kan nämnas Einar Westblad, som samlade i Norden, på de Brittiska öarna och i Medelhavet och Tor G. Karling, som samlade framför allt i Norden och i USA.

I våra samlingar finns också en betydande del av alla frilevande plattmaskarter som insamlats i Sydamerika av Ernst Marcus, material från Antarktis insamlat av svenska Sydpolarexpeditionen (1901–1903), och material insamlat av Sixten Bock i Stilla Havet.

Tagghudingar - echinodermer

Vi har framförallt äldre material från 1800-talet och tidigt 1900-tal, insamlat under flera stora expeditioner till framförallt nordiska, arktiska och sydamerikanska områden.

Alla fem nu levande grupper inom tagghudingar (sjöliljor och hårstjärnor, sjöstjärnor, ormstjärnor, sjöborrar samt sjögurkor) finns representerade i samlingarna. Större delen av samlingen ligger i alkohol, men det finns även omfattande torra samlingar av sjöstjärnor, ormstjärnor och sjöborrar.

Typsamlingen omfattar nästan alla av de 71 arter som A.W. Ljungman beskrev på 1800-talet. Det finns även många typer från flera andra zoologer.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten