Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Berika våra samlingar

Våra samlingar växer för varje år baserat på egen insamling, utbyte med andra museer och inte minst av privatpersoners gåvor. En betydande del kommer faktiskt från privatpersoner som bidrar med enstaka föremål eller hela samlingar.

En levande samling

Naturhistoriska riksmuseets samlingar är inte bara en samling av olika djurarter utan också ett levande arkiv över naturen. Samlingarna behöver kontinuerligt utökas med nya exemplar och från nya lokaler för att de ska representera arternas utbredning och variation över tid och rum. Vi kan därför vara intresserade av att få in döda djur och samlingar vare sig de är av sällsynta arter eller inte.

Insektsamlingar, mångfotingar och spindeldjur

Vi är intresserade av att ta emot föremål och hela samlingar som kan berika och komplettera museets existerande samlingar och som håller hög kvalitet vad gäller preparation, förvaring och dokumentation (etikettering). Vi bedömer varje donationsförfrågan individuellt.

Här kan du läsa mer om arbetet med omhändertagandet av donationer av insekter. Pdf, 5.9 MB. (pdf-dokument).

Fåglar och däggdjur

Naturhistoriska riksmuseet tar emot alla djur som är statens vilt förutom varg, björn, lo och järv som istället ska skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Marina däggdjur (sälar, tumlare, delfiner och större valar) ska anmälas till Polisen och rapporteras in (se nedan). Även arter som inte är statens vilt kan vara av intresse. Speciellt intressanta är lappnäbbmus, taiganäbbmus, Bechsteins fladdermus, dammfladdermus, sydpipistrell, trollpipistrell, sydfladdermus, barbastell, hermelin, rödsork, gråsiding, mellansork, buskmus, smådopping, toppskarv, spetsbergsgås, bläsgås, berglärka, forsärla, rödstrupig piplärka, skärpiplärka, ringtrast, nordsångare, lappmes, ortolansparv, videsparv, nötkråka och lavskrika, samt flertalet vadare. Kontakta oss gärna [statensvilt@nrm.se] om du hittat ett däggdjur eller fågel som du tror kan vara av intresse för museets samlingar.

 

Här kan du läsa mer om statens vilt Länk till annan webbplats.

Kontakta oss gärna för att beställa förpackningsmaterial Länk till annan webbplats..

Om att rapportera in marina däggdjur Länk till annan webbplats.

Monterade fåglar och däggdjur

Naturhistoriska riksmuseet kan vara intresserade av att ta emot monterade (”uppstoppade”) fåglar eller däggdjur. Det beror i stor utsträckning på montagets skick och om det finns fynduppgifter kopplade till djuret (fyndplats och datum). Om du har en monterad fågel eller däggdjur som du vill donera till Naturhistoriska riksmuseet kan du kontakta ansvarig fågel- respektive däggdjurskurator, gärna med en bild på djuret.

Groddjur och kräldjur

Alla grod- och kräldjur är fridlysta i Sverige. Ibland kan vi vara intresserade av att få in funna döda grod- och kräldjur om de är i bra skick (ta foto) och med nedtecknad fyndplats, fynddatum och upphittare. Det är särskilt intressant om det rör sig om sällsynta arter. Vanliga arter, t. ex. vanlig padda, huggorm och kopparödla är av mindre intresse om de inte kommer från lokaler på gränsen till eller utanför deras kända utbredningsområde. Du är välkommen att höra med ansvarig kurator för groddjur och kräldjur.

Mollusker (snäcksamlingar)

Vi kan vara intresserade av att ta emot skal av snäckor (Gastropoda), musslor (Bivalvia) och bläckfiskar (Cephalopoda), framförallt om de kompletterar våra samlingar och lokaldata finns. Vi kommer att överväga donationer från fall till fall, innefattande även arter vars handel regleras av CITES-avtal (jättemusslor: Tridacna och Hippopus arter), eller de som ingår i de regionala listorna över skyddade arter (Queen conch = Aliger gigas, Triton’s trumpet = Charonia tritonis).

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Johannes Bergsten