Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om våra samlingar

Museets paleontologiska samlingar huserar idag nästan 2 miljoner fossil med många unika och viktiga föremål, allt från fossila växter till ryggradslösa djur, stora däggdjur och reptiler.

Här finns bland annat världens största samling av fossil från Gotland och en av världens största samlingar av fossila växter. Ungefär 500.000 är registrerade i databas och samlingarna registreras fortlöpande.

2,5 miljarder år av livets historia i samlingarna

Enheten för paleobiologi huserar nästan 2 miljon fossila djur och växter. Samlingarna används för forskning vid enheten, men även av andra forskare runt om i världen.

Här finns allt från fossila växter, ryggradslösa djur, till stora däggdjur och reptiler. Här finns bland annat världens största samling av fossil från Gotland och en av världens största samlingar av fossila växter. Samlingarna innehåller många unika och viktiga föremål. Ungefär 500.000 är registrerade i databas och samlingarna registreras fortlöpande.

Även mikroskopiska fossil finns bevarade i tusentals preparat. Samlingarna representerar hela den geologiska tidskalan, från tiden innan kambrium till material från kvartärtiden. De största samlingarna kommer från Norden men fossil från nästan hela världen finns representerade.

En del av föremålen i samlingarna är insamlade redan på 1700-talet och samlingarna fortsätter att växa genom forskningsresor och donationer.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström