Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Intressanta fyndplatser

Många studier under de senaste fyra decennierna har ägnat sig åt att beskriva de australiska kritflororna, även om ett stort antal samlingar fortfarande är obeskrivna eller otillräckligt dokumenterade.

Samlingar står fortfarande obeskrivna

Många studier under de senaste fyra decennierna har ägnat sig åt att beskriva de australiska kritflororna, även om ett stort antal samlingar fortfarande är obeskrivna eller otillräckligt dokumenterade.

Det finns omfattande samlingar av australiska kritaväxtfossiler i olika australiska statsmuseer, men utanför Australien håller troligen Naturhistoriska riksmuseet i Sverige den största enskilda samlingen av australiska kritaväxter i form av en stor samling från Boola Boola (i Victoria) och mindre samlingar från olika platser runt kontinenten.

Utbredningen av Boola Boola (Rintoul Creek)-floran

Den södra superkontinenten, Gondwana, fortsatte att splittras under kritaperioden. Australiens isolering började under mellersta jura när Gondwana började spricka upp längs den norra kanten.

Omfattande områden av flodsediment ackumulerades i Australiens inre under jura, för att sedan översvämmas av stora grunda havsområden under tidig krita (Valanginian—Albian: 140—100 miljoner år sedan). De tjocka lagren av huvudsakligen finkorniga kiselklastiska sediment som avsattes i dessa paleomiljöer utgör idag en försegling av omfattande grundvattenreservoarer (Dettmann et al. 1992), och bevarar rika ansamlingar av coccoliter, radiolarier, foraminiferer och palynomorfer som möjliggör exakt datering av bergartsserierna (Apthorpe 1979, Haig 1979, Morgan 1980, Helby et al. 1987, Shafik 1990, Howe et al. 2000).

Biostratigrafin särskilt viktig i området

Sådana biostratigrafiska studier har varit särskilt viktiga för att korrelera skikt inom och utanför Australasienregionen (Hollis 1997, Raine 2008) eftersom vulkaniskt material, t ex asklager, lämpliga för radiometrisk datering är sällsynta och den långa normala polaritetssignaturen (kritaperiodens magnetiska "tysta zon") som kännetecknar mitten av perioden (McElhinny & Burek 1971) förhindrar fin magnetostratigrafisk upplösning.

Sammanfattat från McLoughlin & Kear 2010.

Karta över Australien som med markeringar över vart det går att hitta större växtfossil.

Kritaperiodens sedimentära flodområden i Australien med större lokaler för växtmakrofossiler markerade med röda prickar. Bild: Steve Mcloughlin

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström