Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Expeditioner

På museet finns det en mängd fossil från Kina. Dessa samlades in under 1900-talets början och innefattar både växt- och djurfossil från perioderna Karbon och Perm.

Växter i Kina under karbon och perm

Materialet samlades huvudsakligen in under 1920-talets början på initiativ av professor Johan Gunnar Andersson (som kallades för "Kina-Gunnar" i Sverige) och professor Erik Nyström.

Ett gammalt fotografi som är svartvitt som är tagen utomhus. Det är lite snö på marken. Det är två båtar som står på land, två människor som står och arbetar och ett hus i bakgrunden.

Johan Gunnar Andersson anställdes av den kinesiska regeringen 1914 som rådgivare i gruvfrågor, och Erik Nyström grundade ett geologiskt institut i Taiyuan. Kinas geologi var fortfarande dåligt studerad vid den tiden och Andersson insåg snart den omfattande rikedom av fossil som kunde hittas i Kina, både av djur- och växtrester.

Storslagen rikedom

Han arrangerade flera fältresor i Kina där han reste runt och samlade in fossil. Han engagerade sig även i utbildningen av unga geologer och assistenter i nära samarbete med direktören för den nyligen grundade kinesiska geologiska undersökningen i Beijing, Dr. V. K. Ting.

Ett gammalt fotografi som är svartvitt. Sex personer står utomhus på ett berg. Fem av dem är barn, en är vuxen. Den vuxna mannen har en står hatt på sig. Brevid dem är det ett träd och det är berg bakom dem. De bär på korgar.

Johan Gunnar Andersson skrev så glödande om de fantastiska och intressanta fossilfynden i Kina att han slutligen övertygade doktor T. G. Halle (senare professor och chef för avdelningen för paleobotanik vid Naturhistoriska riksmuseet) att komma till Kina och samla in fossila växter.

Närbild av ett fossilt löv. Bilden är beige.

Alethopteris norinii Halle from Chen-chia-yü, Shanxi. Foto: Anna Lindström

Halle stannade nästan ett helt år i Kina mellan 1916 till 1917 där han utförde detaljerade kartläggningar och samlade in stora mängder paleozoiska och mesozoiska fossil från många platser.

Olycksdrabbad seglats

Tyvärr gick allt material förlorat när skeppet som transporterade samlingarna sjönk i Sydkinesiska havet på väg tillbaka till Sverige år 1919. Andersson och hans assistenter arbetade de följande åren med att samla in nytt material som framgångsrikt skickades till Stockholm, och det är det material vi har till hands i museets samlingar idag.

Gammalt svartvitt foto från 1800-talet på ett flertal enmastade skepp.

Tyvärr gick allt material förlorat när skeppet som transporterade samlingarna sjönk i Sydkinesiska havet på väg tillbaka till Sverige år 1919.

1921 anlände ytterligare en svensk geolog, E. Norin, till Taiyuan i Shanxi på rekommendation av Nyström och Andersson, för att noggrannare studera stratigrafin och bestämma sedimentens ålder runt Taiyuan i Shanxi. Norin samlade också många växtfossil som skickades till Stockholm för vidare studier av nu professor T. G. Halle. 1927 publicerade Halle en omfattande monografi vid namn "Palaeozoiska växter från centrala Shansi", en av de viktigaste publikationerna inom paleobotanisk forskning från den tiden.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström