Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Mikroskopbild på vitt skal av encellig organism mot mörk bakgrund

Lenticulina muensteri (Pr0003727) från borkärna Köpingsberg vid 94,25-94,30 m djup. Tidig krita. Foto: Vivi Vajda.

Foraminiferer – Brotzens samling

Foraminiferer är mikroskopiska, marina, encelliga djur med kammare som främst är uppbyggda av kalk.

Mikroskopiska djur av kalk

Foraminiferer är mikroskopiska, marina, encelliga djur med kammare som främst är uppbyggda av kalk. De används ofta för biostratigrafi och miljötolkningar i kalk från kritatiden och drabbades av ett stort utöende i slutet av tidsperioden krita för som 66 miljoner år sedan då en asteroid slog ned i det som idag är Mexiko.

Konsekvenserna avspeglar sig även i den svenska berggrunden med en stor litologisk förändring över gränsen mellan krita och paleogen.

Skillnader i kalksten

Medan kritkalkstenen är en mjuk kalksten bildad av kalkskaliga plankton, är kalkstenen som avsattes efter massutdöendet, mycket hårdare, och i första hand sammansatt av mossdjur och koraller. Under 1940-talet togs flera borrkärnor i dessa lagerföljder och foraminiferer preparerades fram från borrkärnorna Höllviken-I och –II och artbestämdes av professor Fritz Brotzen.

Unikt arkiv över miljöförändringar

Vi har idag runt 49000 celler med foraminiferer registrerade, ofta med flera exemplar i varje cell. Totalt finns 434 släkten representerade, bland de vanligast förekommande är Bolivina och Cibicides. Dessa foraminiferer utgör ett unikt arkiv över miljöförändringar som skedde under kritatiden och efter asteroidnedslaget för 66 miljoner år sedan.

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström