Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Australiens flora

Museet har en växande samling av fossila växter från Australien eftersom aktiv forskning och insamling pågår inom denna region. Samlingarna innehåller flera tusen exemplar, främst från östra Australien.

Australiens flora

Museet har en växande samling av fossila växter från Australien eftersom aktiv forskning och insamling pågår inom denna region. Samlingarna innehåller flera tusen exemplar, främst från östra Australien. Viktigaste delen av samlingen utgörs av fossila växter från tidsperioden perm från Sydney och Bowen-bassängerna inklusive unika tredimensionellt bevarade förkislade floror från Homevale i Queensland. De australiska flororna från perm domineras av Glossopterider- ett distinkt spatelformat blad med nätliknande vener.

Triassiska växtfossil härrör främst från Esk-, Ipswich- och Leigh Creek-bassängerna, som domineras av det speciella fröormbunkebladet Dicroidium.

Jurassiska växtfossil kommer främst från Talbragar ”Fossil Fish Bed” i New South Wales, och denna samling är främst representerad av barrträd, till exempel Agathis-liknande blad, Allocladus och andra barrträd men också flera släkten av "fröormbunkar" inklusive Komlopteris och Taeniopteris.

Bilden högst upp på sidan visar ett bladavtryck av Surangephyllum duocordata från permiska lager från lokalen Cooyal, New South Wales (S028118). Foto: Anna Lindström

Bilder från samlingen:

En bit av fossil där man markerat ut med bokstäver vad fossilerna är. Fossilet är brunt med ljusare avbildningar av fossil och bakgrunden fossilet ligger på är svart.

Dicroidium odontopteroides (A) och Dicroidium elongatum (B) (S028424), Trias, Tivoli Formationen, Queensland, Australien. Foto: Anna Lindström

En närbild av ett fossil. Fossilen är brun med skåror, bakdrungen är svart.

S048256 Glossopteris browniana från senpermiska lager i Cobbora, NSW. Insamlare B. Lundblad 1981. Foto Stephen McLoughlin

Bild av fossil i en sten. Fossilen är gult och stenen är beige. Fossilet ligger på en svart bakgrund.

S028130 Glossopteris browniana från senpermiska lager i Cobbora NSW. Insamlare K. R. Pedersen 1981. Foto Anna Lindström

Sidan uppdaterad:

Innehållsansvarig: Anna Lindström