Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om våra vetenskapliga samlingar

Grunden för Naturhistoriska riksmuseets verksamhet är våra samlingar. Som resultat av närmare 300 år av forskningsresor och insamling rymmer de idag cirka 11 miljoner föremål av växter, djur, fossil, mineral och vävnadsprover.

Samlingarna är museets kärna

Ett museum med vetenskapligt värdefulla samlingar ger stora möjligheter att bedriva framgångsrik forskning och är en attraktiv samarbetspartner inom forskarvärlden. Våra samlingar används dagligen av museets egna forskare, men efterfrågas också i stor utsträckning av forskare runt om i världen. Flitiga användare är även avancerade och specialintresserade amatörer, framför allt från Sverige.

En hög efterfrågan och utlåningsfrekvens för våra samlingar är inte bara ett bevis på deras höga status - utlån för forskningsändamål är också ett effektivt sätt att bearbeta och förädla samlingarna.

Grunden för Naturhistoriska riksmuseets verksamhet är våra samlingar. Som resultat av närmare 300 år av forskningsresor och insamling rymmer de idag cirka 11 miljoner föremål av växter, djur, fossil, mineral och vävnadsprover.

Samlingarna består av föremål bevarade på olika sätt, logiskt sammanhängande och arrangerade i systematisk ordning. Samlingarna är alla starkt knutna till den verksamhet som pågår vid våra forskningsenheter.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: