Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Om Miljöprovbanken

De äldsta materialen som finns bevarat i Miljöprovbanken (MPB) är från mitten av 1960-talet. Vissa typer av biologiskt material som sparas har samlats in årligen sedan slutet av 1960-talet.

Historik

Miljöprovbanken är Europas äldsta Miljöprovbank (MPB) med de äldsta proverna från mitten av 1960-talet. Vissa typer av biologiskt material som sparas har samlats in årligen sedan slutet av 1960-talet och utgör världsunika tidsserier.

Lån av material ur Miljöprovbanken

För dig som är intresserad av att låna material ur Miljöprovbanken så är det möjligt att ansöka om lån via vårt ansökningsformulär. Ansökningar om lån av material behandlas fem gånger per år och utvärderas mot kriterier för utlån av material från MPB.

Mer information kring utlån hittar du på sidan Lån ur Miljöprovbanken.

Förvaring

Den övervägande delen av Miljöprovbankens material förvaras nedfrysta i
-25° C. En mindre del av materialet förvaras i -80° C. Vissa typer av material, som till exempel fjädrar, äggskal och mossa lagras i torrsamlingar som förvaras i rumstemperatur.

Nationell miljöövervakning

En stor del av de prover som lagras i Miljöprovbanken samlas in genom den nationella miljöövervakningen. Dessa långa och sammanhängande serier av material används bland annat för att:

  • mäta halter av kända miljögifter
  • upptäcka nya miljögifter
  • undersöka hur halter av nyupptäckta miljöföroreningar har förändrats över tid
  • mäta skadliga effekter av föroreningar i organismer
  • DNA-studier rörande hotade arter och biologisk mångfald.

Sällsynta och hotade arter

I Miljöprovbanken finns även prover från sällsynta och hotade djurarter som i Sverige går under beteckningen Statens vilt. I den gruppen ingår ett antal arter som med stöd av Jaktförordningen SFS 1987:905 Länk till annan webbplats. (§ 33), - tillfaller staten när de påträffas döda eller dödas.

Läs mer om statens vilt.

Nätverk för miljöprovbanker

Den svenska miljöprovbanken ingår i ett nätverk, The International Environmental Specimen Bank Group (IESB) som arbetar världsomspännande för att utveckla tekniker och strategier inom miljöprovbanksområdet. I IESB ingår etablerade miljöprovbanker tillsammans med ny uppstartade och sådana som ännu befinner sig på planeringsnivå.

IESB, International Environmental Specimen Bank Group Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad: