Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lån av material

Välkommen att skicka in din ansökan om lån av material ur Miljöprovbanken.

Lån av material

Välkommen att skicka in din ansökan om lån av material ur Miljöprovbanken.

Frågor markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Under rubriken "Önskat material" finns det två möjligheter att ange vilket material som ansökan gäller. Du kan antingen fylla i enskilda fält eller om ansökan gäller fler arter/stationer/vävnadstyper bifoga en fil med önskad information.

Vid lån av material ur Miljöprovbanken förbinder sig sökande att följa villkoren för lån av material. Pdf, 351.6 kB.Personuppgifter
Personuppgifter

En kort sammanfattning av projektets primära och sekundära syfte (max 1000 tecken).Däggdjur
Art
DäggdjurFisk
FiskFågel
Fågel


Annat Material
Annat Material

Ange nedan

Till exempel specifik åldersgrupp, kön etc.
Enskilda eller samlingsprov
Enskilda eller samlingsprov

Provkärl och instrument
Provkärl
Provkärl och instrument

Ange nedan
Instrument
Instrument
Ange nedan

Här kan du bifoga en fil med följande information: årtal, lokal, art, vävnadstyp, enskilt prov/samlingsprov, antal individer per samlingsprov, provvikt och antal prov.

(ååååmmdd)

Önskad typ av transport av prover
Önskad typ av transport av prover
Beskriv kortfattat eventuella liknande studier som har gjorts tidigare. Har inga liknande studier gjorts ange endast "Nej".


(ååååmmdd)

(ååååmmdd)

(Ange antal månader från provleverans)

Sökande förbinder sig att följa vilkoren för lån av material ur Miljöprovbanken. * (obligatorisk)
Sökande förbinder sig att följa vilkoren för lån av material ur Miljöprovbanken.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: