Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Lån ur Miljöprovbanken

Är du intresserad av att låna material från Miljöprovbanken? På sidan hittar du information om hur du ansöker samt villkor och kriterier för lån av material.

Ansökningsprocessen

Ansökningar om lån av material behandlas vid fem tillfällen per år och utvärderas utifrån kriterierna för utlån av material från Miljöprovbanken (MPB). Inom en månad efter respektive sista ansökningsdatum kommer du som har ansökt om lån få besked om din ansökan har beviljats eller inte via mejladressen som angetts i ansökan.

Vid beviljat lån kommer du som sökande inom två veckor att erhålla en preliminär kostnadsuppskattning och information om när proverna beräknas kunna vara klara för leverans. Därefter tecknas ett avtal om provberedning och leverans av prover. Samtidigt förbinder sig sökande till att uppfylla vilkoren för lån av material.

Pdf: villkoren för lån av material. Pdf, 351.6 kB.

Kriterier för utvärdering av ansökan om material

Ansökningar om lån av material ur Miljöprovbanken utvärderas mot följande kriterier:

  • Samhällsnyttan av projektet i förhållande till materialåtgång och materialtillgång i Miljöprovbanken.
  • Om projektet belyser nya problemställningar eller nya kunskapsbehov.
  • Hur projektet är relevant för miljöövervakning eller miljöforskning.
  • Behovet av att använda material från Miljöprovbanken.
  • Att projektet använder väl beprövad metod för analys.
  • Att det finns en redovisad plan för finansiering av projektet.

Ansökan om lån ur miljöprovbanken

Via vårt ansökningsformulär ansöker du om lån av material ur Miljöprovbanken.

Följande datum gäller för låneansökningar och besked om ansökan

Senaste ansökningsdatum

Besked om låneansökan

31 januari

28 februari

31 mars

30 april

31 maj

30 juni

31 augusti

30 september

31 oktober

30 november

Proverna kan normalt levereras inom 6 månader efter att lånet är beviljat. Leveranstiden beror även på omfattningen av lånet samt övrig efterfrågan på material.

Kostnad och betalning

Vid godkänt lån av material från Miljöprovbanken debiteras låntagaren kostnaden för proverna enligt avtal när proverna har levererats.

Kostnaden för prov från Miljöprovbanken varierar beroende på vilken typ av provtagning som krävs. Vi gör alltid en enskild bedömning av tidsåtgången för hantering av uttaget. För förfrågan om prisuppgift, kontakta oss via miljoprovbanken@nrm.se

Har du frågor?

Frågor rörande material i och lån av material ur Miljöprovbanken skickar du till miljoprovbanken@nrm.se

Behandling av personuppgifter

I samband med att en ansökan om lån av material ur Miljöprovbanken skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter så som; institution, namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med sökande kring respektive låneansökan samt att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring projektet.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Om webbplatsen.

Lån av material

Välkommen att skicka in din ansökan om lån av material ur Miljöprovbanken.

Sidan uppdaterad: