Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Museets Lånepolicy

Naturhistoriska riksmuseet erbjuder föremålslån till forskare och institutioner för vetenskapliga syften. Lån är även möjliga för utställningar och utbildning, samt i vissa fall för kommersiella ändamål. Läs mer om våra riktlinjer och ansökningsprocessen på vår webbplats.

Museets utlåningsverksamhet

Föremål från samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet lånas regelbundet ut till andra vetenskapliga forskningsinstitutioner för identifiering och vetenskaplig forskning men även till andra institutioner för utställnings- och utbildningsändamål.

Lån för kommersiella ändamål beviljas också i vissa fall mot skälig avgift. Alla lån omfattas av Naturhistoriska riksmuseets riktlinjer för utlåning. Observera att ytterligare villkor för lån och provtagning kan gälla för vissa av museets samlingar.

Vem kan låna?

För vetenskapliga ändamål kan enbart forskare med anknytning till etablerade vetenskapliga institutioner erhålla lån från samlingarna. Forskare som saknar institutionsanknytning kan få material på lån, men endast genom att fast personal på en vetenskaplig institution ansöker och tar formellt ansvar för lånet å deras vägnar.

På samma sätt kan studenter endast erhålla lån genom en handledare vid en vetenskaplig institution. Vid varje tillfälle ska den mottagande institutionen ta formellt ansvar för föremålen, och försäkra sig om att tillräckligt god förvaring tillhandahålls och att säkerheten för materialet garanteras under förvaring och arbete.

Bilder och fotografier

Förutom fysiska lån kan vissa av forskningsenheterna på Naturhistoriska riksmuseet också tillhandahålla bilder/fotografier på begäran.

Varje låneansökan kommer att beaktas för att tillgodose den sökandes behov, men beslut angående lån, bilder på begäran och destruktiv användning (för till exempel preparation, provtagning, DNA-analys etc.) fattas från fall till fall.

Sidan uppdaterad: