Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet

Tjänster, lån och lokaler

Samlingarna utnyttjas främst till forskning, både i interna och externa projekt, men även till utställningar och utbildning. Material kan göras tillgängligt för personer affilierade med akademisk institution, via lån eller besök, efter kontakt med ansvarig personal.

Tjänster

Visning av samlingar och utlån eller depositioner kan i många fall ordnas. Om önskemålen kan tillgodoses beror på flera omständigheter som genomlyses efter kontakt.

Faciliteter

Samlingarna är förvarade på olika våningsplan. Rengöring och preparering av prover sker i separat utrymme. Binokulärmikroskop, digitalkamera och annan utrustning för examination och bestämning, t. ex. röntgendiffraktion, finns i nära anslutning.

Nyförvärv registreras löpande i databas.

Databaser

Information om registrerade prover finns i följande databaser tillgängliga på samlingar.nrm.se:

  • Mineral med mera
  • Isotopgeologiska prover (främst dateringsprover av bergarter)
  • Järn- och mangannoduler

Resurser och länkar:

  1. Mindat.org - Mines, Minerals and More Länk till annan webbplats.
  2. SGUs Kartvisare Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontakt och låneförfrågningar

Sidan uppdaterad: