Hoppa till innehåll
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Logotyp för Naturhistoriska riksmuseet
Museet i kvällsljus

Bergkollegiums samling

Bergskollegium ansvarade för att leda och kontrollera den svenska gruv- och metallnäringen.

Bergskollegium (1637–1857)

Var ett svenskt ämbetsverk, som inrättades under drottning Kristinas förmyndarregering, med ansvar att leda och kontrollera den svenska gruv- och metallnäringen. I olika bergslag bedrevs bergshantering utgående från bergsregalet (statlig förfoganderätt), och ett av de viktigaste instrumenten för staten att styra och kontrollera detta var privilegiebrev för masugnar, hammare och manufakturverk i Sverige.

Till kollegiet hörde även en proberkammare och ett ”Laboratorium Chymicum”, där mineral- och malmprover undersöktes kemiskt. Tidvis var tjänsten som proberare vid Bergskollegium även förenad med samma tjänst vid Kungliga Myntet (sedermera Myntverket). 1683 fick Urban Hjärne genom kungligt brev i uppdrag att leda verksamheten vid laboratoriet och han var den som började lägga upp en officiell mineralsamling hos Bergskollegium.

Denna samling kom med tiden att växa och inhysas i olika lokaler i Stockholm, men i och med Bergskollegiums upplösning 1857 övergick samlingen i Naturhistoriska Riksmuseets ägo och överflyttades dit 1859. Hela samlingen omfattar omkring 11 000 nummer.

Innehåll på sidan

Sidan uppdaterad: