Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Sten från berggrunden under museet.

Rätta svaren på Gissa åldern!

Var du med och tävlade under Geologins dag? Tack för att du deltog! Eller så kanske du undrar över tävling och svar ändå!

Under årets Geologins Dag (8 sep 2018) hade vi en tävling där besökarna fick gissa åldern på ett prov av s.k. Stockholmsgranit som provtogs för åldersbestämning i samband med bygget av Cosmonova för drygt drygt 25 år sedan. Provet representerar således berggrunden under Cosmonova, och kanske också under resten av museet.

Läs om rätt svar och vinnare längre ner!

En datering utfördes under tidigt 90-tal med den s.k. Uran-bly-metoden, där halten av uran och bly och blyets isotopsammansättning i mineralet zirkon, ett mineral som finns i små mängder i graniten och som separerades fram ur det finkrossade provet, mättes. Uran är radioaktivt och sönderfaller via en rad mellansteg till slutprodukten bly, och proportionerna mellan uran och bly i zirkonerna är därför ett mått på den tid som förflutet sedan zirkonerna och hela graniten kristalliserade från en het, flytande magma (bergartssmälta). Läs mer om detta!länk till annan webbplats

Denna åldersbestämning gav ett resultat av 1803 ± 20 miljoner år, och finns publicerad i en uppsats av Ivarsson och Johansson från 1995 (C. Ivarsson & Å. Johansson, 1995: U-Pb zircon dating of Stockholm granite from Frescati. GFF, volym 117, sid. 67-68). Resultatet finns även utlagt på ovanstående hemsida från museet.

Nyligen har dock denna datering gjorts om med de förfinade metoder som numera står till buds, nämligen punktanalyser i enskilda mikroskopiska zirkonkristaller med jonmikrosonden NORDSIM här på museet. Därvid erhölls en mer precis men än så länge opublicerad ålderssiffra på 1792 ± 4 miljoner år för detta prov av Stockholmsgranit. Den nya åldern är således 11 miljoner år lägre, men ligger inom felmarginalen för den tidigare dateringen.

Siffran 1792 ± 4 miljoner år får således anses vara korrekt ålder, utifrån vad vi vet nu.

I de sammanlagt 150 inlämnade svaren (rätt många från barn) fanns en vid spännvidd av gissningar, mellan 50 år och 450 miljarder år! Några stycken, förmodligen personer med vissa geologiska baskunskaper, hade siffror i en riktig storleksordning mellan 1750 och 1900 miljoner år, åldern på det mesta av berggrunden i norra och mellersta Sverige (utanför fjällkedjan). Ytterligare en hel del hade gissningar i storleksordningen från några hundra miljoner år upp till 4,5 miljarder år (jordklotets ålder). Den som kom närmast det korrekta svaret var Kari Siimes, som svarat 1,79 miljarder år (1790 miljoner år).

Grattis Kari, som därmed vinner Geologins Dags stenlåda med 24 vanliga mineral och bergarter!

Ytterligare hela 10 personer hade svarat 1800 miljoner år (eller 1,8 miljarder år), en person svarade 1801 miljoner år, och tre personer (från samma familj) svarade 1803 miljoner år. Samtliga dessa får ett hedersomnämnande för att de svarat nästan rätt, även om vi misstänker att åtminstone den sistnämnda familjen googlade fram resultatet från den tidigare dateringen från museets webbsida.

Vinsten: En fin stensamling i låda!

Vinsten!