Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
naturhistoriska riksmuseet, exteriör. Foto: Staffan Waerndt

Foto: Staffan Waerndt

Om Naturhistoriska riksmuseet

Naturen är fantastisk och rik, men på sina håll även hotad. Vi vill att alla, ung som gammal, expert som novis, ska lära mer om naturen, se den i ett större sammanhang och respektera sin plats i den.

Om museet

Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum.

  • Vi upptäcker nya arter och fossil av deras föregångare i evolutionen.
  • Vi vårdar och tillgängliggör 10 miljoner föremål i våra samlingar.
  • Vi försöker att upptäcka miljögifter innan de drabbar dig.
  • Vi gör dagliga pollenprognoser för allergiker.
  • Varje år svarar våra jourhavande forskare på tusentals frågor.
Upplevelser på utställnigen Klimatet. Foto: Martin Stenmark

Foto: Martin Stenmark

Statlig myndighet
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet. Ett kugghjul i samhällets maskineri. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Därför forskar vi och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till både fascination och ett livslångt engagemang, då har vi lyckats.

Forskningsinstitution
Naturhistoriska riksmuseet är en forskningsinstitution av världsklass och resultat från närmare 300 år av forskningsresor och insamling. Vi forskar om arternas släktskap och evolution, jordklotets utveckling, miljögifter och om hur människan påverkar naturen.

Utställningar
Tio permanenta utställningar räcker för många timmars upplevelser. Här finns också Cosmonova, kupolbiografen med filmer i världens största filmformat, IMAX.

Vi vill vara ett starkt barndomsminne som du återkommer till hela livet.

Vårt uppdrag

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementet. Museets verksamhet regleras i huvudsak genom två dokument, dels "Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet" och dels ett årligt regleringsbrev .

I instruktionen står bland annat vårt övergripande mål: "Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för samt kunskapen och forskningen om universums och jordens uppbyggnad och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi och naturmiljö."

Vision

Vår vision lyder: "Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld".

Visionen är ambitiös och omfattande. Vi tycker att vårt ämnesområde är så viktigt eftersom det berör alla.