Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Rättigheter och aktivering

Här klargör vi vad vi avser med rättigheter och aktivering i samband med sponsring.

Med sponsorrättighet menar vi en unik företeelse som utgör en möjlighet för en utomstående att tillsammans med eller med stöd av oss kommunicera ett budskap till en mottagare.

När en rättighet värderas och prissätts kan den säljas och kommer hos köparen att representera ett sponsringsåtagande.

Hos sponsorn måste rättigheten kompletteras med aktivering för att uppnå den av sponsorn önskade effekten av åtagandet. Vilken den effekten är kan variera stort beroende på sponsor. Det är viktigt att NRM som rättighetsinnehavare och med den kännedom vi har om våra besökare och deras behov är delaktiga och hjälper sponsorn att hitta en aktivering som är lämplig.

Aktivering kan bland annat ske genom att sponsorn själv formar ett budskap som kommuniceras med den tänkta målgruppen genom några av våra möjliga kanaler. Det kan också ske genom att sponsorn och Naturhistoriska riksmuseet skapar ett gemensamt budskap där vi använder flera kanaler för att nå spridning.